Kinderen geven nieuwe inzichten in verkeersveiligheid

Gepubliceerd op 11 juni 2021

Kinderen van basisschool Sjaloom in Dalfsen hebben gedeputeerde Bert Boerman hun ideeën overhandigd voor een verkeersveilige omgeving rondom hun school. De school doet mee aan een van de proeftuinen in de provincie Overijssel waarbij kinderen worden uitgedaagd om mee te denken over hun eigen verkeersveiligheid. Daar komen creatieve ideeën uit naar voren. Alle weggebruikers die een apart pad op de weg krijgen of een megafoon die complimentjes uitdeelt wanneer iemand zich aan de verkeersregels houdt. Het is een greep uit de ideeën die de kinderen vrijdagmiddag presenteerden.

‘Kinderen hebben letterlijk en figuurlijk een andere kijk op dingen. Dat heb ik vandaag in Dalfsen ook weer gemerkt bij de presentatie van de ideeën om de omgeving van de school veiliger te maken. In dit soort proeftuinen werken we als provincie samen met kinderen om te leren van hun input. En om kinderen zich ook bewust te maken van een verkeersveilige omgeving.’ vertelt gedeputeerde Boerman, die de ideeën vrijdagmiddag op het schoolplein in ontvangst nam.

Proeftuinen verkeersveiligheid

Met de fiets naar school, bibliotheek of sportclub. Het is in Nederland de normaalste zaak van de wereld. Toch neemt het aantal verkeersslachtoffers toe. Jonge, onervaren fietsers zijn kwetsbaar in het verkeer. In Overijssel zijn meerder proeftuinen om te ontdekken of kinderen zich eigenaar kunnen voelen voor verekersveiligheid. En of ze oplossingen kunnen aandragen voor het verbeteren van hun eigen verkeersveiligheid. De kinderen hebben de hoofdrol in de voorbereiding, het onderzoek, in de uitvoering, in de oplossing én wat we nog niet hebben ontdekt. In de proeftuinen leren beleidsmakers van provincie, gemeenten en andere maatschappelijke partners mee met hoe ze samen met gebruikers tot oplossingen kunnen komen, door te leren hoe de gebruikers van de omgeving de verkeerssituatie ervaren en hoe zij deze zouden willen veranderen/verbeteren.