Werkzaamheden parallelweg N340 en aangrenzende wegen | afsluitingen en informatiedag

Gepubliceerd op 14 april 2021

Tussen de Ankummerdijk en knooppunt Varsen werken we in fases aan de verbreding en vernieuwing van de parallelwegen. Met de zuidelijke parallelweg zijn we inmiddels klaar.

In mei werken we verder aan de parallelweg van de N340. Ook werken we aan het nieuw te bouwen ecoduct. Daarnaast werken we ook aan de Dedemsweg, Koesteeg en Maneweg. Deze aansluitingen zijn daardoor afzonderlijk voor een week afgesloten. Eind mei starten we met de bouw van de fietstunnel Dennenkamp. De werkzaamheden aan de fietstunnels Welsummerveldweg en Oudleusen-oost volgen in juni.

We begrijpen heel goed hoe vervelend onze werkzaamheden voor u kunnen zijn. Over bovenstaande werkzaamheden, de fasering en de bijbehorende verkeersmaatregelen willen we u graag informeren.

Daarnaast nodigen wij u van harte uit voor de online informatiedag op donderdag 22 april 2021.

Werkzaamheden parallelwegen N340 vanaf mei

In mei starten we met de verbreding en vernieuwing van de zuidelijke parallelweg, tussen Om de Landkroon (oost) tot en met Hout Es. Tijdens deze werkzaamheden zijn er voor fietsers twee omleidingsroutes. Via de noordelijke parallelweg van de N340 en een zuidelijke omleidingsroute via Maneweg – Oude Oever. Deze zuidelijke route is met name gericht om fietsverkeer tussen Dalfsen en Ommen om te leiden, zodat fietsers de N340 niet extra over hoeven te steken. Landbouwverkeer leiden we om via de noordelijke parallelweg.

In mei starten we ook met de werkzaamheden aan de duikers en het graven van sloten tussen de Stouweweg en de Hessenweg-West op de noordelijke parallelweg. Landbouw- en fietsverkeer kan tijdens deze werkzaamheden gebruikmaken via de zuidelijke parallelweg, die dan vernieuwd en verbreed is.

Tijdens de werkzaamheden aan de parallelwegen van de N340 passeren we enkele wegaansluitingen. Deze wegaansluitingen gaan we op enig moment afsluiten om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren. Hieronder hebben we specifiek de Dedemsweg, Koesteeg en Maneweg uitgelicht.

Werkzaamheden Dedemsweg

Van maandag 3 mei tot en met vrijdag 7 mei werken we aan de Dedemsweg. We gaan de aansluiting van de Dedemsweg aan de N340 vernieuwen en verbreden en we brengen alvast de definitieve laag asfalt aan voor het fietspad. Ook komen er nieuwe markeringen op de weg en borden langs de weg. Tijdens deze werkzaamheden is de Dedemsweg vanaf het kruispunt bij de verkeerslichten van de Hessenweg (N340) afgesloten. Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via de N340, Nieuwleusenerdijk en Westeinde (N758). Fietsverkeer wordt omgeleid via de fietstunnel Leemculeweg en de zuidelijke parallelweg. De noordelijke parallelweg is tijdens de werkzaamheden afgesloten. Op afbeelding 5a u een kaart met de omleidingsroutes.

Werkzaamheden Koesteeg

Van maandag 17 mei tot en met vrijdag 21 mei werken we aan de Koesteeg. Deze werkzaamheden zijn voor het Pinksterweekend van 22 mei t/m 24 mei afgerond. Tijdens deze werkzaamheden gaan we de aansluiting van de Koesteeg met de N340 volledig vernieuwen en verbreden. De werkzaamheden aan de Koesteeg voeren wij in slechts één werkweek uit. Dit betekent helaas wel dat de overlast heftig is, maar kort is. Wij hopen op uw begrip. Tijdens deze werkzaamheden is de Koesteeg vanaf het kruispunt bij de verkeerslichten van de Hessenweg (N340) afgesloten. Gemotoriseerd verkeer wordt via de grootschalige omleidingsroute via de A28 aansluiting Zwolle-Noord – N35 – N757 (Poppenallee via Wijthmen) omgeleid. Lokaal wordt gemotoriseerd verkeer omgeleid via de Welsummerweg richting Oudleusen en Ommen. Fietsverkeer wordt omgeleid via de Engellandweg, Leemculeweg en de fietstunnel Leemculeweg en via Haersholteweg, Oosterdalfsersteeg en de noordelijke parallelweg. De zuidelijke parallelweg is tijdens de werkzaamheden afgesloten. Op afbeelding 5b vindt u een kaart met de omleidingsroutes.

Werkzaamheden Maneweg

Van maandag 17 mei tot en met vrijdag 21 mei werken we aan de reconstructie van de aansluiting van de N340 met de Maneweg. We verbreden en vernieuwen dan de parallelweg. Deze werkzaamheden zijn in combinatie met een afsluiting van de Maneweg. Dit heeft invloed op de bereikbaarheid van campings en recreatiebedrijven (zoals Hotel Mooirivier, Lodgepark ’t Vechtdal en camping De Stuwe). Verkeer wordt omgeleid via de oostzijde van de Maneweg en de Kemminckhorstweg. De Kemminckhorstweg heeft geen directe aansluiting met de N340, zodoende zijn de campings en recreatiebedrijven vanaf de N340 bereikbaar via de aansluiting bij de Stouweweg. Op afbeelding 6 vindt u een kaart met de omleidingsroutes.

Werkzaamheden ecoduct Vlierbelten

Tussen Hessenweg-West en Vlierbelten bouwen we het ecoduct Vlierbelten. De N340 is een barrière voor dieren in het gebied. Door de komst van het ecoduct Vlierbelten leggen we een veilige verbinding aan voor grote en kleine dieren, zoals reeën en hagedissen. Het ecoduct verbindt ook het landelijke natuurgebied. Momenteel werken we vanaf de zuidelijke parallelweg aan het ecoduct. Eind april gaat de zuidelijke parallelweg weer open en stappen we met de werkzaamheden over naar de noordzijde. Vanaf begin mei sluiten we dan de noordelijke parallelweg af, om het noordelijk deel van het ecoduct veilig te kunnen bouwen. Fietsers en landbouwverkeer worden lokaal omgeleid via de zuidelijke parallelweg.

Werkzaamheden fietstunnels

Op de N340 worden vier fietstunnels gebouwd. Eind mei starten we met de bouw van de fietstunnel Dennenkamp. De werkzaamheden aan de fietstunnels Welsummerweg, Oudleusen-oost en fietstunnel Wildbaan volgen later. Tijdens de werkzaamheden aan de fietstunnels gelden dezelfde verkeersmaatregelen, afsluitingen en omleidingen die nodig zijn voor de werkzaamheden aan de parallelwegen. Houdt hiervoor deze website, de BouwApp en Facebook in de gaten.

Bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden

We proberen de bereikbaarheidshinder voor de omgeving zo veel mogelijk te beperken. Tijdens de werkzaamheden blijven de percelen altijd via e´e´n kant bereikbaar voor bestemmingsverkeer. Er zijn twee uitzonderingen: namelijk bij het direct voor de deur aanbrengen van asfalt of het aanpassen van een oprit. In deze situatie zijn percelen gedurende een halve dag alleen te voet of per fiets bereikbaar. Dit stemmen we natuurlijk in overleg af met de perceeleigenaar. Tijdens de werkzaamheden aan de parallelwegen kan doorgaand verkeer gewoon gebruik blijven maken van de hoofdrijbaan van de N340.

Planning

De planning is onder voorbehoud. Bijvoorbeeld het weer, hinder in de grond of maatregelen als gevolg van het coronavirus kunnen gevolgen hebben voor de werkzaamheden en de genoemde data. Blijf op de hoogte van de planning via de BouwApp en onze Facebookpagina.

Online informatiedag donderdag 22 april 2021

Om u te informeren over de werkzaamheden, de fasering en de bijbehorende verkeersmaatregelen, organiseren wij op donderdag 22 april 2021 een online informatiedag. Hiervoor moet u vooraf een afspraak maken. Medewerkers van provincie Overijssel en aannemer VDV kunnen u dan meer vertellen over de aanpak van de werkzaamheden aan de parallelwegen, de bereikbaarheid, de faseringen en de overige werkzaamheden. Ook vertellen we alvast over de werkzaamheden aan de hoofdrijbaan van de N340, tijdens de drieweekse afsluiting van 6 t/m 30 augustus 2021.