Werkzaamheden aansluiting N48-N377 en kruising N377-De Pol van start

Gepubliceerd op 31 maart 2021

Vanaf maart starten we met de werkzaamheden bij de aansluiting van de N48-N377 en de kruising N377-De Pol. De zuidelijke op- en afrit van de N48 worden tegenover de noordelijke op- en afrit gelegd, zodat aan beide zijden van de N48 een kruispunt ontstaat. Beide kruisingen worden in de eindsituatie met verkeerslichten geregeld. De zuidelijke parallelweg verbreden we naar 4,5 meter. Daarnaast wordt de kruising N377-De Pol voorzien van 2x2 doorgaande rijstroken en verkeerslichten. De verkeerslichten van de kruisingen op de N377 worden in de eindsituatie ook gekoppeld, zodat het verkeer zoveel mogelijk opeenvolgend groen licht krijgt. Met deze aanpassingen verhogen we de veiligheid en doorstroming van het verkeer op de N48 en de N377.

Werkzaamheden aansluiting N48-N377

Vanaf half maart starten we met de werkzaamheden bij de aansluiting N48-N377. We starten eerst met voorbereidende werkzaamheden. Deze bestaan uit het verleggen van watergangen, grondwerkzaamheden en het verleggen van kabels en leidingen. Daarnaast gaan we in het vrije veld de nieuwe zuidelijke op- en afrit bouwen. Deze worden tegenover de noordelijke op- en afrit gebouwd.

Huidige situatie aansluiting N48-N377 (horizontaal N48, verticaal N377)

Eindsituatie aansluiting N48-N377 (horizontaal N48, verticaal N377)

Hinder en bereikbaarheid

Vanaf half april tot en met eind juni is er hinder voor verkeer door de werkzaamheden. We proberen de hinder zo veel mogelijk te beperken. Tijdens de werkzaamheden zijn er twee weekendafsluitingen van de N377 tussen Katingerveld en De Pol.

Eindsituatie kruispunt N377-De Pol

Werkzaamheden noordzijde aansluiting N48-N377 tot en met kruising N377-De Pol

Van eind april tot en met eind mei gaan we de noordzijde van de N377 tussen de aansluiting N48-N377 tot en met de kruising N377-De Pol opnieuw inrichten. Het verkeer, inclusief landbouwverkeer, rijdt tijdens deze werkzaamheden aan de zuidzijde van de N377 met een 2-0 verkeersysteem. Het 2-0 systeem is een tijdelijke omlegging van de rijstroken over één rijbaan van een tweebaansweg. Tijdens deze werkzaamheden is ook de zuidelijke parallelweg afgesloten, fietsers kunnen via het noordelijk fietspad de werkzaamheden passeren.

Verkeersomzetting van zuid naar noord

Medio mei gaan we het verkeer opnieuw omzetten tijdens een nachtelijke afsluiting van de N377. Het verkeer gaat dan over de noordelijke baan rijden in plaats van op de zuidelijke baan.

Werkzaamheden zuidzijde aansluiting N48-N377 tot en met kruising N377-De Pol

Van eind mei tot en met eind juni gaan we de zuidzijde en de parallelweg tussen de aansluiting N48-N377 tot en met de kruising N377-De Pol opnieuw inrichten. Dit doen we bij de aansluiting van de N48-N377 en het hele tussenliggende stuk. Van Balkbrug tot en met de kruising N377-N48 richten we de zuidelijke parallelweg opnieuw in.

Weekendafsluiting N377 - 23 april t/m 26 april

Van vrijdagavond 23 april tot en met maandagochtend 26 april is er een weekendafsluiting op de N377. Tijdens dit weekend gaan we de nieuwe op- en afrit aansluiten op de in- en uitvoegstrook van de N48, verbouwen we het gedeelte waar verkeer elkaar kruist en gaan we de noordelijke afrit ombouwen. We werken dan aan de twee kruispunten en aan de vernieuwing van de noordelijke op- en afrit. Daarnaast gaan we tijdens deze weekendafsluiting ook het asfalt vernieuwen bij het kruispunt N377 - De Pol. Tijdens deze werkzaamheden is de N377 vanaf Katingerveld tot en met de kruising N377-De Pol afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Landbouwverkeer wordt lokaal omgeleid. Fietsers en voetgangers kunnen langs het werkvak fietsen of wandelen. Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via de omliggende wegen, zoals de A28, N340, N48, N34 en N343. De percelen rond de werkzaamheden blijven bereikbaar.

Weekendafsluiting N377 - 18 juni t/m 21 juni

Van vrijdagavond 18 juni tot en met maandagochtend 21 juni is er een weekendafsluiting op de N377. Tijdens dit weekend gaan we op het weggedeelte tussen de aansluiting N48-N377 en de kruising N377-De Pol de definitieve deklaag en markeringen aanbrengen. Ook werken we aan de bermafwerking en plaatsen we verkeerslichten. Tijdens deze werkzaamheden is de N377 vanaf de kruising N48-N377 tot en met de kruising N377-De Pol afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Voor landbouwverkeer gelden lokale omleidingen. Fietsers en voetgangers kunnen langs het werkvak fietsen of wandelen. Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via de omliggende wegen, zoals de A28, N340, N48, N34 en N343. De percelen rond de werkzaamheden blijven bereikbaar. Na deze weekendafsluiting wordt het weggedeelte tussen de aansluiting N48-N377 tot en met de kruising N377-De Pol opengesteld.

Planning

De planning is onder voorbehoud: bijvoorbeeld het weer, hinder in de grond of maatregelen als gevolg van het coronavirus kunnen gevolgen hebben voor de werkzaamheden en de genoemde data. Blijf op de hoogte van de planning via de BouwApp en onze Facebookpagina.


Werkzaamheden noordzijde aansluiting N48-N377 tot en met kruising N377-De Pol

Werkzaamheden noordzijde aansluiting N48-N377 tot en met kruising N377-De Pol

Werkzaamheden noordzijde aansluiting N48-N377 tot en met kruising N377-De Pol

Werkzaamheden zuidzijde aansluiting N48-N377 tot en met kruising N377-De Pol

Werkzaamheden zuidzijde aansluiting N48-N377 tot en met kruising N377-De Pol

Werkzaamheden zuidzijde aansluiting N48-N377 tot en met kruising N377-De Pol

Weekendafsluiting N377 - 18 juni t/m 21 juni

Omleidingsroute tijdens weekendafsluiting N377