Werkzaamheden parallelwegen N340 starten in maart

Gepubliceerd op 16 maart 2021

In maart starten verschillende wegwerkzaamheden aan de parallelwegen van de N340.

Bestaande Hessenweg

Tussen de A28 en de Ankummerdijk is een nieuw tracé aangelegd, ten noorden van de bestaande weg. Het huidige weggedeelte op dit deel, de Hessenweg, wordt vanaf september 2021 afgewaardeerd, omdat er minder verkeer gebruik van maakt. De parallelweg aan de noordzijde vervalt en de zuidelijke parallelweg wordt ingericht als fietspad. Uitritten van percelen worden verlengd en rechtstreeks aangesloten op de hoofdrijbaan.

Ankummerdijk - Varsen

Tussen de Ankummerdijk en knooppunt Varsen worden de parallelwegen verbreed en vernieuwd. We werken in fases en starten daarmee in maart 2021.

Fase 1

Op 1 maart 2021 starten we met de eerste fase van de werkzaamheden aan de parallelwegen van de N340. We starten met de zuidelijke parallelwegen. We werken dan tussen de Ankummerdijk en de Welsummerveldweg. Deze werkzaamheden duren tot 26 maart 2021. Tijdens deze werkzaamheden kan lokaal verkeer gebruik maken van de noordelijke parallelweg en de oversteken bij De Bese, fietstunnel Leemculeweg, de oversteek bij de Koesteeg en de oversteek bij de Welsummerveldweg. Dit geldt voor lokaal bestemmingsverkeer, fiets- en landbouwverkeer. Bij de oversteken op de N340 worden waarschuwingsborden geplaatst en de snelheid wordt teruggebracht naar 50 km/u. Dat doen we om extra aandacht op die oversteken te vestigen.

Fase 2

Vanaf 29 maart 2021 starten we met de tweede fase van de werkzaamheden. We werken dan aan de noordelijke parallelwegen van de N340. Dit doen we tussen de Ankummerdijk en de Welsummerveldweg. Deze werkzaamheden ronden we 23 april 2021 af. Tijdens deze werkzaamheden kan lokaal verkeer gebruik maken van de zuidelijke parallelweg en de eerder genoemde oversteken hierboven. Dit geldt voor lokaal bestemmingsverkeer, fiets- en landbouwverkeer.

In de volgende nieuwsbrief vertellen we meer over de werkzaamheden die volgen na eind april 2021.

Bereikbaarheid

We proberen de bereikbaarheidshinder voor de omgeving zo veel mogelijk te beperken. Tijdens de werkzaamheden blijven de percelen altijd via één kant bereikbaar voor bestemmingsverkeer. Er zijn twee uitzonderingen, namelijk bij het direct voor de deur aanbrengen van asfalt of het aanpassen van een oprit. In deze situatie zijn percelen gedurende een halve dag alleen te voet of per fiets bereikbaar. Dit stemmen we natuurlijk in overleg af met de perceeleigenaar. Tijdens de werkzaamheden aan de parallelwegen kan doorgaand verkeer gewoon gebruik blijven maken van de hoofdrijbaan van de N340.

Informatiedag werkzaamheden parallelwegen N340

Op maandag 8 februari 2021 organiseren we een informatiedag over de werkzaamheden aan de parallelwegen van de N340. Vanwege de huidige maatregelen is het nog niet zeker of we tegen die tijd een inloopbijeenkomst mogen organiseren. Daarom organiseren we een informatiedag op afspraak. Via onze website kun je je vanaf maandag 11 januari inschrijven voor deze dag. Gesprekken duren 20 minuten en worden gehouden volgens de geldende richtlijnen van het RIVM.

Als het straks, door veranderende maatregelen, toch niet mogelijk is elkaar in persoon te ontmoeten, proberen we het op een andere manier op te lossen. We nemen dan contact met je op om te overleggen hoe we alsnog antwoord op jouw vragen kunnen geven.