Groencompensatie

Gepubliceerd op 24 mei 2022

Er ligt inmiddels een goed doordacht beplantingsplan, waar specifiek en nauwkeurig is omschreven op welke locatie welke soort wordt geplant. Het beplantingsplan is ontstaan vanuit het landschapsplan, waarin is aangegeven hoeveel groen er gecompenseerd moet worden. Uiteraard zijn er nog vele andere aspecten waar in het beplantingsplan rekening mee is gehouden. Denk aan verkeersveiligheid, omgeving en beleving voor u als betrokkene. Maar er is ook vanuit ecologisch oogpunt gekeken naar de boom- en struiksoorten die een toegevoegde waarde hebben voor de natuur.

In eerdere fases van de planvorming was het uitgangspunt om het gekapte groen te compenseren, de basisvariant. Nu het project zijn einde nadert, is besloten om het groen ruimschoots te compenseren en komt de zogenaamde plusvariant in uitvoering. Voor de aanleg van de Vechtdal Verbinding zijn 586 bomen en 651 are bosplantsoen gekapt. De compensatie gaat verder dan dit, want er worden namelijk 829 bomen en 840 are bosplantsoen herplant langs of direct in de omgeving van de N340, N48 en N377.

Goed nieuws voor de omgeving dus! Het planten van bomen en struiken heeft het beste resultaat wanneer dit in de winter gebeurt. De planning is voor dit moment gericht op uitvoering in de winter van 2022/2023, zodat in maart 2023 alle aanplant is afgerond. Uiteraard hebben weersomstandigheden effect op de uit te voeren werkzaamheden, want bij extreem nat of vriezend weer heeft dit een nadelig effect op het planten.