Concept Landschapsplan gereed

Gepubliceerd op 16 december 2020

In onze vorige nieuwsbrief hebben we een bericht geschreven over de landschapsvisie en het landschapsplan. Inmiddels is Tauw begonnen met het opstellen van het landschapsplan en de beplantingsplannen. Het eerste concept is inmiddels opgeleverd en zal in januari worden besproken met de gemeenten en de plaatselijke belangen over het landschapsplan. Ook omwonenden krijgen in de loop van januari de kans om op de plannen te reageren. Let daarvoor in het nieuwe jaar op de aankondigingen op deze website en onze socialmediakanalen.

Daarnaast zullen we de gemeenten en plaatselijke belangen vragen om de aankondigingen op hun websites te plaatsen. Ook willen we de conceptplannen op papier bij de gemeentehuizen neerleggen, voor de omwonenden die het lastig vinden om de plannen digitaal te bekijken. We zijn hierbij wel gebonden aan de Covid-19-regels die op dat moment van toepassing zijn bij de gemeenten.

In het concept landschapsplan wordt invulling gegeven aan de compensatieplicht die we hebben voor de bomen die voor het project Vechtdalverbinding zijn gekapt. We kijken hierbij naar de mogelijkheden voor herplant op provinciale grond en streven ernaar zoveel mogelijk te compenseren in de gemeenten en langs de wegen waar de bomen gekapt zijn. Hierbij worden bestaande landschappelijke structuren zo veel mogelijk versterkt. Daarnaast wordt gekeken welke soorten bomen en struiken passen in het landschap en welke goed passen bij de bodemsamenstelling in dit gebied. Dit landschapsplan wordt uitgewerkt in beplantingsplannen en zal ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.

In januari gaat Tauw bekijken welke wensen van omwonenden ingepast kunnen worden in de plannen. Hierna zal een ook een plus-variant worden uitgewerkt. In deze plus-variant wordt aangegeven waar goede mogelijkheden zijn om nog meer bomen  te planten. Pas in een later stadium wordt besloten of ook (delen van) de plusvariant door de provincie of  andere partijen worden uitgevoerd. U kunt in elk geval op de stukken die we publiceren aangeven waar volgens u nog kansen liggen voor extra herplant. Ook als u op eigen gronden mogelijkheden ziet ter versterking van het landschap kunt u dat aangeven. Houd onze communicatiekanalen de komende tijd dus goed in de gaten.