Wegwerkzaamheden N765

Gepubliceerd op 26 november 2020

Wegwerkzaamheden N765

Om het weggebruik van de N765 veilig te houden is er in 2020 groot onderhoud uitgevoerd. Hierbij is de hele weg (inclusief fietspaden, sloten, duikers en bermen) aangepakt.

De werkzaamheden aan de Frieseweg (N765) zijn tot een einde gekomen en de rijbaan is  weer opengesteld voor doorgaand verkeer. Afrondende werkzaamheden vinden nog plaats. En wij zullen vanwege het uitharden van het beton en weersinvloeden na de winter nog een keer terugkomen, om de markering en rode coating op het fietspad aan te brengen. Hierover krijgen de omwonenden ter zijner tijd informatie over.

Contact

A.H. (Hannah) Kalsbeek

Projectondersteuner Wegen en Kanalen

Telefoon: 06 50 16 44 34
E-mail: AH.Kalsbeek2@overijssel.nl

Werkzaamheden

Lang niet alle werkzaamheden zijn even zichtbaar. Zo hebben we een otterpassage aangelegd onder bij de sluis Ganzendiep en is er een proefvak met duurzaam asfalt gelegd tussen de afslag Middendijk en Noorderrandweg. Het asfalt is duurzaam, omdat het fossiele bestanddeel van asfalt, bitumen, is vervangen door lignine. Lignine is een natuurlijk bindmiddel, dat wordt gewonnen uit bomen en planten.

De leerlingen van de Ds. Joh. van de Wendeschool hebben les gekregen over de Dode Hoek bij grote voertuigen. Met het lesprogramma ‘Veilig op Weg’ leerden de kinderen wat je het beste kunt doen als je een vrachtauto, bus of landbouwvoertuig op straat tegenkomt en hoe je goed zichtbaar kunt zijn.

Ook hebben we langs het gehele tracé van de Frieseweg, de bermen voorzien van bloemrijk grasmengsel, waarvan u hopelijk kunt genieten volgend voorjaar. Dit versterkt de biodiversiteit van flora en fauna.

Lichtmasten

Aanpassingen Lichtmasten N765

We passen het volgende aan:

  • Aan de N765 (Kampen – IJsselmuiden) verwijderen wij in totaal 36 lichtmasten. Hiervoor plaatsen wij 20 nieuwe lichtmasten terug. De nieuwe lichtmasten komen te staan bij bijvoorbeeld kruisingen en bushaltes.
  • Op bepaalde plekken plaatsen wij glasbollen in het midden van de weg. Deze glasbollen reflecteren licht en geven het verloop van de weg aan. Ook op het fietspad brengen wij markeringen aan die het verloop van de weg aangeven. Deze markeringen worden zichtbaar door fietsverlichting.
  • Vanaf kruising Grafhorsterweg (N760) / Frieseweg (N765) tot aan kruising Seveningseweg verwijderen wij 16 lichtmasten en vervangen deze voor 6 nieuwe lichtmasten. De nieuwe lichtmasten zorgen voor minimaal evenveel verlichting als de oude lichtmasten. De lichtmasten staan ter hoogte van de bushalte, de brug Ganzediepsluis en de kruising Seveningseweg.

De eindsituatie

De omgeving stelde vragen en uitte haar zorgen over het aanpassen van de verlichting. Voor deze zorgen hebben wij begrip. De situatie aan de N765 moet echter nog verder aangepast worden naar de eindsituatie. Naar verwachting zijn de werkzaamheden aan de N765 eind november 2020 grotendeels gereed.

Zichtbaarheid

Voor fietsers en voetgangers is het altijd belangrijk om goed zichtbaar te zijn. Voor je eigen veiligheid en die van andere weggebruikers. Zorg voor goede verlichting op de fiets die voldoet aan de gestelde eisen. Draag daarnaast opvallende kleding of draag een reflecterend hesje en/of lichtgevende armband. Loop je met je hond? Zorg er dan voor dat hij/zij zichtbaar is, door gebruik van een lichtgevende halsband of riem.

Overlast tunnel

De omgeving gaf aan dat zij bij het tunneltje aan de Seveningseweg regelmatig overlast ervaren. Het tunneltje aan de Seveningseweg is eigendom van gemeente Kampen. Overlast kun je melden bij gemeente Kampen. Voor handhaving van de openbare orde kun je contact opnemen met de politie.