N753 Markelo en N754 Diepenheim

Gepubliceerd op 9 september 2021

Samen doorwerken aan veiligheid

In september 2021 wordt er groot onderhoud uitgevoerd op de N753 tussen Markelo en Goor en op de N754 Diepenheim – Markelo. Deze werkzaamheden zijn nodig om de weg ook in de toekomst veilig en begaanbaar te houden.

Groot onderhoud

Provincie Overijssel vindt het belangrijk dat iedereen zich gemakkelijk, veilig en vlot kan verplaatsen. Daarom werkt de provincie op veel plaatsen aan de verbetering van de wegen en voert zij groot onderhoud uit. Bij groot onderhoud gaat het om het vervangen van de verharding van een heel wegvak of een gedeelte ervan. Het bestaande asfalt wordt hierbij vervangen door nieuw asfalt. Bij de N753 gaat het om de hoofdrijbaan en het fietspad. Bij de N754 gaat het alleen om de hoofdrijbaan. Het bestaande asfalt wordt vervangen door nieuw asfalt. Ook worden aan beide wegen de daarbij behorende bermen en inritten aangepakt.

Contact

Vragen over dit project? Neem dan contact op met:

Sander Buijze
Omgevingsmanager N753/N754
Telefoon 06 31 10 00 70
E-mail: GON753N754@overijssel.nl

Soort werkzaamheden

De provincie voert onder andere de volgende werkzaamheden uit:

  • Het vervangen van asfalt en opnieuw aanbrengen van markeringen
  • Het opschonen en op juiste diepte brengen van sloten
  • Het vervangen/herstellen van duikers (een duiker is een koker die, onder bestrating door, watergangen met elkaar verbindt)
  • Het afwerken van de bermen
  • Het verwijderen van overtollige verharding (onder andere SRV opstelplaatsen) en het aanpassen van bestaande uitwegen

Aanvullend voeren wij de volgende werkzaamheden aan de N754 uit:

  • Het aanbrengen van een middelgeleider bij de kruising Ensinkgoorsdijk – Stokkumerweg
  • Het aanbrengen van bermverharding
  • Het herstellen van asfalt op het fietspad als gevolg van wortelopdruk van bomen
  • Het aanbrengen van kantmarkeringen op het fietspad

Planning werkzaamheden

De werkzaamheden zijn maandag 6 september 2021 van start gegaan. De werkzaamheden duren ongeveer 5 weken per provinciale weg. De werkzaamheden zijn uiterlijk 12 november 2021 gereed.

Werkzaamheden in fasen

De werkzaamheden aan de provinciale wegen vinden plaats in verschillende fasen:

N753 Fase 1: van 6 september tot en met 17 september

Bebouwde komgrens Markelo – kruising N753 Potdijk/Stokkumerweg

N753 Fase 2: van 20 september tot en met 8 oktober

Kruising N753 Potdijk/Stokkumerweg – kruising N753 Herikerweg

N754 Fase 3: van 11 oktober tot en met 22 oktober

Bebouwde komgrens Markelo – kruising N754 Ensinkgoorsdijk/Stokkumerweg

N754 Fase 4: van 25 oktober tot en met 5 november

Kruising N754 Ensinkgoorsdijk/Stokkumerweg – kruising N754 Kooidijk

Omleidingsroutes

De N753 en de N754 zijn onderdeel van elkaars omleidingsroutes. De aannemer zorgt ervoor dat de omgeving zoveel mogelijk bereikbaar blijft en zorgt dat de omgeving op de hoogte wordt gehouden middels duidelijke bebording.