Groot Onderhoud N748 Vriezenveen Geesteren

Gepubliceerd op 21 september 2021

De provincie voert groot onderhoud uit aan de N748. Bij een deel van de weg gaan we het asfalt vernieuwen. Ook brengen we nieuwe markering aan. Bij de N748 gaat het om de hoofdrijbaan en gedeelten van het fietspad. De bestaande toplaag van de hoofdrijbaan wordt vervangen door nieuw asfalt. Bij de bermen wordt de bestaande bermverharding vervangen en verbreedt. En enkele vluchthavens komen te vervallen.

Contact

Tijdens de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden kun je met vragen contact opnemen met GON748a-N349@overijssel.nl.

Soort Werkzaamheden

Het vervangen van asfalt en opnieuw aanbrengen van markeringen

  • Het aanbrengen van grasstenen naast de asfaltverharding (bermverharding)
  • Het opschonen en op juiste diepte brengen van sloten voor de afwatering/wateropvang
  • Het vervangen/herstellen van duikers (een duiker is een koker die watergangen met elkaar verbindt)
  • Het afwerken van de bermen
  • Het verwijderen van SRV opstelplaatsen

We nemen de volgende werkzaamheden aan het fietspad mee:

  • Het herstellen van schade aan asfalt op het fietspad, veroorzaakt door wortels en bomen.
  • Het herstellen van overige kleine asfaltschades op het fietspad

De planning

Kaart met de 3 fases

In oktober/ november 2021 gaat de provincie Overijssel  groot onderhoud uitvoeren aan de N748; de Vriezenveenseweg en Geesterenseweg tussen Vriezenveen en Geesteren. Daarbij wordt de N748 in fasen afgesloten:

Fase 1; van maandag 4 tot en met vrijdag 8 oktober: hoofdrijbaan tussen rotonde Vriezenveenseweg/ Kormelinkstraat/ Vinckenweg tot aan het Avia tankstation.

Pompstation/The Cubeshop/ Auto Haarhuis blijven bereikbaar via zijde Vriezeveen. Witteveenseweg waarbij kruispunt Delmaweg/ Breemhaarsweg zoveel mogelijk bereikbaar blijft voor plaatselijk verkeer.

Fase 2; van maandag 11 tot en met vrijdag 22 oktober: hoofdrijbaan vanaf het Avia tankstation hoofdrijbaan tot aan kruispunt N748 met de Huyerensebroekweg/

Fase 3; van maandag 25 oktober tot en met vrijdag 5 november: hoofdrijbaan tussen kruispunt Huyerensebroekweg/ Witteveenseweg tot aan Vriezenveen.