Werkzaamheden N738 Weerselo Hengelo en Rotonde Bornsestraat N343 Weerselo

Gepubliceerd op 17 september 2021

Verkeershinder door groot onderhoud N738 Deurningerstraat en aanleg rotonde N343 Bornsestraat

Provincie Overijssel start met groot onderhoud aan de N738 Deurningerstraat tussen Hengelo en de Gammelkerstraat te Weerselo. We vervangen asfalt en pakken bermen en kruispunten aan.

Tegelijkertijd bouwen we een kruispunt om naar een rotonde. Dit is bij de Bisschopstraat – Bornsestraat op de N343 ter hoogte van Het Stift. Voor de rotonde gebruiken wij beton dat weinig CO-2 uitstoot vraagt. De omgeving van de rotonde maken wij mooier door het planten van bloemrijk gras, bomen en het plaatsen van kunstwerk “HET STIFT”.

Contact

Heb je vragen over de werkzaamheden? Dan kun je deze stellen via het e-mailadres: GON343-N738@overijssel.nl

Omleidingen

De werkzaamheden op de N738 voeren we in drie delen uit. Het wegdeel waarop we werken, is volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen het wegdeel wel passeren. Het verkeer moet rekening houden met extra reistijd vanwege omleidingsroutes van en naar Deurningen.

Bij de aanleg van de rotonde op de N343 wordt de weg niet afgesloten. De hoofdrijbaan wordt tijdelijk afgesloten. Het gemotoriseerde verkeer kan tijdens deze afsluiting gebruik maken van een tijdelijke weg.

Advies aan weggebruikers

Alle ondernemers en bedrijven in Weerselo, Saasveld en Het Stift blijven bereikbaar

  • Houd rekening met verkeershinder.
  • Raadpleeg voor vertrek de actuele verkeersinformatie.
  • Houd rekening met extra reistijd en vermijd zoveel mogelijk de spits.
  • Pas de snelheid aan en houd voldoende afstand.
  • Volg de aanwijzingen op de borden langs de weg.

Planning

Wegafsluitingen N738 Deurningerstraat

De werkzaamheden starten op maandag 30 augustus 2021 en duren t/m vrijdag 29 oktober 2021. Om veilig en snel te kunnen werken wordt de weg in de volgende drie delen tijdelijk afgesloten:

Maandag 30 augustus 2021 tot en met vrijdag 10 september 2021:

N738 deel 1: tussen de rotonde met de Beneluxlaan in Hengelo en de rotonde met de Vliegveldstraat in Deurningen. Beide rotondes blijven open voor het verkeer.

Omleiding: Het doorgaande verkeer tussen Hengelo en Deurningen wordt omgeleid via Hasselerbaan, Oldenzaalsestraat en Vliegveldstraat.

Maandag 13 september 2021 tot en met vrijdag 24 september 2021:

N738 deel 2: tussen de rotonde met de Vliegveldstraat en de kruising Hoofdstraat – Koehorsterweg in Deurningen. Zowel de rotonde als het kruispunt blijven open voor het verkeer.

Omleiding: Het doorgaande verkeer tussen Hengelo en Weerselo wordt omgeleid via de Vliegveldstraat, Hengelosestraat, Provinciale Rondweg N342 (Oldenzaal) en de N343 Lemselosestraat.

Maandag 27 september 2021 tot en met vrijdag 22 oktober 2021:

N738 deel 3: kruising Hoofdstraat – Koehorsterweg tot en met de kruising met de Gammelkerstraat – Postweg. Beide kruispunten zijn afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Omleiding: Het doorgaande verkeer tussen Hengelo en Weerselo wordt omgeleid via de Vliegveldstraat, Hengelosestraat, Provinciale Rondweg N342 (Oldenzaal) en de N343 Lemselosestraat.

Hulpdiensten, fietsers en voetgangers hebben tijdens alle afsluitingen vrije doorgang.

Alle ondernemers en bedrijven in Deurningen blijven via omleidingsroutes bereikbaar.

Werkzaamheden aanleg rotonde N343 Bornsestraat

De werkzaamheden starten op maandag 16 augustus 2021 en duren t/m vrijdag 29 oktober 2021. Voor de aanleg van de rotonde wordt een tijdelijke weg aangelegd. Op deze manier kan het gemotoriseerde verkeer gescheiden van het langzame verkeer langs het werkvak worden geleid. Omdat het landbouwverkeer tijdelijk gebruik maakt van de hoofdrijbaan wordt vanwege de verkeersveiligheid op de provinciale weg N343 over een afstand van 1,5 km een snelheidsbeperking ingesteld.

Adviesroute: Het doorgaande verkeer tussen Oldenzaal en Tubbergen wordt geadviseerd een andere route te kiezen. Deze adviesroute wordt met borden aangegeven.