N377 Hasselt - De Lichtmis

Gepubliceerd op 5 augustus 2022

De provinciale weg N377 Hasselt - De Lichtmis is een belangrijke ontsluitingsweg voor Noordwest-Overijssel. De N377 ligt van oudsher op een dijk. De rijbaan en bermen van de N377 zijn daardoor smaller dan op andere provinciale wegen. Op een smalle rijbaan is de kans op frontale aanrijdingen groter en moeten twee tegemoetkomende vrachtauto’s uiterst rechts rijden om elkaar te passeren. Dat zorgt voor verzakkingen in de ondergrond, waardoor de weg meer onderhoud nodig heeft.

Informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Het projectteam is per mail bereikbaar. U kunt hen mailen via N377hasselt-delichtmis@overijssel.nl.

Drie fasen

In drie fasen willen wij de weg aanpassen en veiliger maken:

  • Fase 1: vervangen waterkant Oude Vaart (Hasselt-’t Rakje, start najaar 2022)
  • Fase 2: nieuw wegontwerp en grondvoorbereiding (’t Rakje- De Lichtmis, start voorjaar 2023)
  • Fase 3: onderhoud en verbeteringen (Hasselt- De Lichtmis, start 2025 of 2026).

Wat gaan we doen in fase 1?

We vervangen de waterkant van de Oude Vaart. Dit is het deel van hectometerpaal km 1,5 (bebouwde kom van Hasselt) tot hectometerpaal km 2,95 (buurtschap ’t Rakje). De bestaande beschoeiing (waterkant) tussen Hasselt en ‘t Rakje is gemaakt van houten palen. Die beschoeiing is in een slechte staat. De houten palen worden vervangen door een betonnen damwand. De damwand plaatsen we iets verder in de Oude Vaart zodat de wegberm breder wordt. Voor de damwand komt een natuurvriendelijke vooroever die de biodiversiteit vergroot.

De damwand verwachten wij te plaatsen vanaf oktober 2022. Afhankelijk van weersomstandigheden (zoals vorst) zijn de werkzaamheden uiterlijk in maart 2023 afgerond. Er wordt gewerkt vanaf het water, dus het verkeer op de N377 heeft weinig last van de werkzaamheden.

Wat gaan we doen in fase 2?

In overleg met aanwonenden en andere geïnteresseerden maken we een nieuw wegontwerp van de bebouwde kom van Hasselt (hectometerpaal km. 1,5) tot aan de verkeerslichten bij De Lichtmis (hectometerpaal km. 7,1). We willen de rijstroken verbreden, zodat de kans op frontale aanrijdingen kleiner wordt en er minder schade optreedt aan de weg. Ook willen wij de bermen breder maken zodat ze een veilige uitwijk- of pechruimte worden.

Als het ontwerp afgerond is, gaan we de grondwerken voorbereiden tussen ’t Rakje (ongeveer km 3,0) tot aan De Lichtmis (km 7,1). Het grondwerk (aanbrengen van zand en grond) is nodig omdat de weg en bermen breder worden of misschien zelfs iets verschoven worden. Dan past de weg niet meer bovenop de bestaande dijk. We verwachten dat het grondwerk in het najaar van 2023 uitgevoerd wordt.

Wat gaan we doen in fase 3?

We voeren het onderhoud uit aan de weg tussen hectometerpaal km 1,5 en hectometerpaal km 7,1. Wij verwachten dat het grondwerk uit fase 2 ongeveer twee jaar moet inklinken voordat wij de nieuwe weg kunnen aanleggen. In 2025 of 2026 gaan wij de volledige rijbaan verwijderen en opnieuw opbouwen. De wegbermen zijn al eerder (in fase 2) breder en veiliger gemaakt. Wij willen in deze fase ook de rijstroken verbreden. Dan kan alleen als er voldoende (extra) geld is. Dat hangt onder meer af van het ontwerp dat in fase 2 wordt opgesteld. In 2023 of 2024 besluiten we over de mogelijke verbreding van de rijstroken.

De werkzaamheden in de verschillende fasen gaan gevolgen hebben voor het verkeer op de N377. Het is op dit moment nog niet duidelijk welke gevolgen. Meer informatie volgt later op deze site.