Verbeteringen knooppunt Raalte N35

Gepubliceerd op 9 juli 2021

De komende jaren werken we aan de N35 tussen Zwolle en Wierden. We maken deze verbinding nog veiliger. We pakken knooppunt Raalte aan. Dit doen we samen met onze partners Rijkswaterstaat, gemeente Raalte en ProRail. Er komt een ongelijkvloerse kruising. Dit zorgt voor betere doorstroming en verkeersveiligheid.

Locatie van het knooppunt

Het kruispunt ligt aan de westkant van Raalte. Vlakbij dit kruispunt ligt de spoorwegovergang in de N348. Over dit spoor rijdt de trein van Zwolle naar Enschede. Zie het plaatje hiernaast.

De aanleiding

De N35 is een belangrijke route van Zwolle naar Twente. Een goede en veilige doorstroming van het verkeer is belangrijk voor alle gebruikers en aanwonenden van de N35 - nu en in de toekomst. Daarom besloten de provincie, Rijkswaterstaat, gemeente Raalte en ProRail om het knooppunt aan te pakken. Er zijn nog meer redenen om de weg te verbeteren:

 • ter hoogte van het knooppunt staan regelmatig files;
 • bij het knooppunt gebeuren relatief veel ongevallen;
 • spoorlijn Zwolle-Enschede is een spoorlijn die de N348 en het naastgelegen fietspad in Raalte gelijkvloers kruist, dit zorgt voor onveilige situaties en files;
 • fietsers kruisen de spoorlijn en het kruispunt N35/N348 gelijkvloers;
 • de parallelweg gaat bij hectometerpaal 18,7 over in een fietspad waardoor het landbouwverkeer vanaf de Knapenveldsweg tot knooppunt Raalte over de N35 rijdt.

Het project

De verbeteringen aan knooppunt Raalte N35 is een gemeenschappelijk project van Rijkswaterstaat, gemeente Raalte, provincie Overijssel en ProRail. Hiernaast wordt op meerdere plaatsen aan de N35 gewerkt. Het is de regionale ambitie om van de N35 een regionale stroomweg te maken (Marsroute). In de verkenning BO MIRT vanuit het Rijk wordt gekeken hoe de N35 anders ingericht kan worden om deze weg nog verkeersveiliger te maken. Vooruitlopend op dit project voert Rijkswaterstaat vanuit het project ‘N35: verbeteren verkeersveiligheid Wijthmen-Nijverdal’ verschillende veiligheidsmaatregelen door op de N35. Er is een actieve samenwerking met de omliggende projecten om zo goed mogelijk op elkaar te kunnen aansluiten.

Benieuwd naar het project ‘N35: verbeteren verkeersveiligheid Wijthmen – Nijverdal’? Meer informatie vind je op de website van Rijkswaterstaat.

In de omgeving van knooppunt Raalte zijn op dit moment verschillende ontwikkelingen. Naast het eerder genoemde project van Rijkswaterstaat (N35) zijn er projecten en ontwikkelingen waar binnen het ontwerp van Knooppunt Raalte rekening wordt gehouden. De projecten waarmee we rekening houden zijn onder andere:

 • De ontwikkeling van een transferium bij station Raalte en een nieuw P+R terrein;
 • De bouw van de nieuwe woonwijk ‘Fransiscushof’ in Raalte-Noord;
 • De ontwikkeling van meer snelle fietsroutes in de regio.

Wat er gaat veranderen?

We zitten momenteel volop in de ontwerpfase. We hebben verschillende varianten voor het kruispunt onderzocht op basis van dit onderzoek is gekozen voor een voorkeursvariant.

Deze variant gaat onder andere uit van:

 • Een ongelijkvloerse kruising van de N348 met het spoor en met de N35. De N348 komt daarbij lager te liggen. Het spoor en de N35 gaan er overheen. Dit is verkeersveiliger dan een ongelijkvloerse kruising.
 • De N35 wordt uitgevoerd in 2 van elkaar gescheiden rijstroken met een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur. Wel wordt het brugdek over de N348  voorbereid op een weg met 2x2 rijstroken;
 • Parallelstructuur aan beide zijden van de N35 voor langzaam verkeer, zoals fietsers en landbouwverkeer;
 • Een doorgang voor fietsverkeer onder het spoor langs de N348 én een fietsverbinding van Raalte-Noord naar Raalte Dorp met onderdoorgangen onder de N35 en het spoor;
 • Vervanging van de huidige carpoolplek. Dit doen we omdat de nieuwe weg meer ruimte nodig heeft in de toekomst, ook de ruimte waar nu de carpoolplek ligt. De carpoolplek wordt elders bij het knooppunt teruggebracht.

Waar staan we nu?

De verkenningsfase is inmiddels afgerond. Op dit moment wordt een planstudie uitgevoerd en werken we de voorkeursoplossing verder uit. Dit doen we door onderzoeken uit te voeren en af te stemmen met verschillende partijen. Als na deze afstemming de uitgangspunten voor alle partijen duidelijk zijn, organiseren wij momenten waarop wij u graag willen gaan informeren. Jij hebt dan de mogelijkheid om over de plannen mee te praten en mee te denken.

Planning

We verwachten dat het project 2023/2024 in uitvoering gaat. Wat gaat er nog gebeuren?

 • We werken de voorkeursvariant verder uit. Hiervoor voeren we verschillende onderzoeken uit en bekijken we of de variant technisch haalbaar is. Het ontwerp dat we nu uitwerken is het zogenaamde schetsontwerp. Als dit schetsontwerp gereed is informeren wij de omgeving over het ontwerp en kun je daarover meepraten.
 • De verschillende wensen en suggesties die we naar aanleiding van het schetsontwerp binnenkrijgen worden door het projectteam beoordeeld. Waar mogelijk nemen we dit mee in de uitwerking van het voorlopig ontwerp.
 • Het voorlopig ontwerp waarin alle opmerkingen en wensen zijn verwerkt is het ontwerp waarmee de gemeente Raalte het bestemmingsplan gaat wijzigen. Er wordt dan een ontwerp bestemmingsplan opgesteld dat ter inzage komt te liggen. Dit is de wettelijke procedure waarop u kunt reageren.
 • De voorbereiding van de werkzaamheden gaat van start. Hiervoor wordt grond aangekocht om de werkzaamheden mogelijk te maken. Tegelijkertijd wordt een aannemer geselecteerd die de werkzaamheden kan gaan uitvoeren.
 • De aannemer kan gaan starten met de werkzaamheden.

Verbeteringen N35

De N35 wordt op meerdere plekken verbeterd. Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/n35 voor meer informatie.

Contact

Thea Houtschild van Provincie Overijssel
Telefoon: 038 499 70 48
E-mail: knooppuntraalte@overijssel.nl