Verbeteringen knooppunt Raalte N35

Gepubliceerd op 28 januari 2021

Iedereen die regelmatig langs Raalte rijdt via de rijksweg N35 (Zwolle-Almelo) weet dat voor het kruispunt van de N35 met de provinciale weg N348 richting Deventer vaak files staan. Er gebeuren helaas ook ongelukken. Dat wil de provincie samen met Rijkswaterstaat oplossen. Daarom gaan we deze kruising van de N35 met de N348 (in de volksmond ‘kruispunt Bos’) verbeteren.

Locatie van het knooppunt

Het kruispunt ligt aan de westkant van Raalte. Vlakbij dit kruispunt ligt de spoorwegovergang in de N348. Over dit spoor rijdt de trein van Zwolle naar Almelo.

Wat er gaat veranderen

De afgelopen jaren is er nagedacht over mogelijke oplossingen en de financiering hiervan. Er zijn meerdere oplossingen onderzocht. Een mogelijke oplossing is weergegeven in de afbeelding.

De oplossingen gaan uit van een ongelijkvloerse kruising van de N348 met het spoor en met de N35. De N348 komt laag te liggen, het spoor en de N35 gaan er over heen. Het aantal rijstroken op de N35 blijft voorlopig 2. De maximum snelheid blijft 80 kilometer per uur. In de oplossingen houden we rekening met een bredere N35 waar maximaal 100 kilometer per uur gereden kan worden. Daarnaast wil de gemeente Raalte de aanleg van een fietstunnel onder de N35 en het spoor.

Planning

We verwachten dat het project op z’n vroegst in de loop van 2023 klaar is. Om dit te halen moet er nog veel gebeuren:

  • We voeren een planstudie uit. In de planstudie bekijken we de voor- en nadelen van de verschillende oplossingen. Dit leidt tot een voorkeursoplossing. Gedurende dit proces informeren we u over de oplossing en kunt u daarover meepraten.
  • Aan het eind van dit proces legt de provincie de voorkeursoplossing ter inzage. Dit heet het Ontwerpplan in Hoofdlijnen. Dan kunt u gedurende een periode van 6 weken reageren op het ontwerpplan.
  • Uw reactie wordt beoordeeld en zo mogelijk meegenomen in het definitief maken van de voorkeursoplossing. Daarna stelt de provincie het Plan in Hoofdlijnen vast.
  • De gemeente Raalte gaat het bestemmingsplan wijzigen. Dit is ook de wettelijke procedure waar u bezwaar kunt indienen op het plan.
  • De voorbereiding van de werkzaamheden start. We kopen grond aan omdat het nieuwe kruispunt meer ruimte nodig heeft en we zoeken een aannemer.
  • De aannemer start de werkzaamheden.


Verbeteringen N35

De N35 wordt op meerdere plekken verbeterd. Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/n35 voor meer informatie.

Contact

Thea Houtschild van de provincie Overijssel
Telefoon: 038 499 70 48
E-mail: knooppuntraalte@overijssel.nl