N35 Zwolle - Almelo

Gepubliceerd op 19 juli 2021

Het project in het kort

De N35 is een belangrijke verbinding tussen Zwolle-Kampen en Twente. De provincie is officieel geen wegbeheerder, maar wij vinden het belangrijk dat deze weg veilig is. Nu is de N35 nog te onveilig en de doorstroming onvoldoende.

Het doel van de Marsroute voor de N35: een weg met 2X2 rijstroken, ongelijkvloerse kruisingen (Een ongelijkvloerse kruising is een kruising van twee of meerdere wegen (waterwegen of spoorwegen) waarbij gebruikgemaakt wordt van bruggen (viaducten of tunnels), zodat de stroom of het verkeer niet gehinderd wordt.) en een maximum snelheid van 100 km/uur. Voor de plannen is een geld van de provincie en de regionale partners nodig.

Verbeteringen knooppunt Raalte

Iedereen die regelmatig langs Raalte rijdt via de rijksweg N35 (Zwolle-Almelo) weet dat er vaak files staan voor het kruispunt van de N35 met de provinciale weg N348 richting Deventer. Er gebeuren helaas ook ongelukken. Dat willen we samen met Rijkswaterstaat oplossen.

Wijthmen-Raalte-Nijverdal

Een aantal maatregelen moet de verkeersveiligheid, de doorstroming en leefbaarheid verbeteren. Hiervoor is een bedrag van 15 miljoen euro beschikbaar.