N349: Groot onderhoud Tilligte - Denekamp

Gepubliceerd op 4 april 2022

De provincie Overijssel gaat groot onderhoud uitvoeren. Vanaf begin mei tot eind juni 2022 voert de provincie onderhoudswerkzaamheden uit aan de N349. Dit is de provinciale weg tussen Tilligte en Denekamp. Op deze website informeren wij u over de voorbereiding van de werkzaamheden.

Bij groot onderhoud gaat het om verbreden van de weg en vervangen van het asfalt. Asfaltlagen bestaan uit onderlagen en deklagen. Groot onderhoud is in principe één keer per 10 jaar nodig.

Contact

Heeft u vragen over de werkzaamheden aan de N349 of wilt u meer informatie over de uitrit van uw eigen woning? Dan kunt u een afspraak maken met de toezichthouder van dit project voor een persoonlijk gesprek.

Johan Niemeijer

Telefoon: 038 499 88 99

De terugkoppeling op de wensen en de gevoerde gesprekken geven wij per e-mail.

Soort werkzaamheden

De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd op de hoofdrijbaan van de N349 (km 23.1 - 25.3):

  • Het vervangen van een deel van het asfalt en opnieuw aanbrengen van markeringen;
  • Verbreden van de weg tussen het kanaal Almelo-Nordhorn en kom Denekamp
  • Het aanbrengen van grasstenen naast het asfalt (bermverharding);
  • Het opschonen en op juiste diepte brengen van sloten voor de afwatering/wateropvang;
  • Het afwerken van de bermen.

Heeft u kleine wensen?

Wij willen graag weten of u kleine wensen heeft zoals het aansluitingen van bestaande inritten op de nieuwe weg. Misschien is het mogelijk deze gelijk uit te voeren met het groot onderhoud.

U kunt uw wens(en) bij ons kenbaar maken door een e-mail met het onderwerp ‘wens N349’ te sturen naar GON748a-N349@overijssel.nl.

Overlast

Helaas zult u hinder ondervinden van de werkzaamheden. Wij doen er alles aan om de overlast voor u tot een minimum te beperken. Wij vragen hiervoor uw begrip. Begin mei zult u opnieuw op de hoogte worden en zal de precieze planning bekend worden gemaakt.

N349 Ootmarsumsestraat (werkvak Fase 1 en 2)