Over het project N348 Raalte - Ommen

Gepubliceerd op 10 maart 2021

Provinciale weg N348

Veiligheid voorop

De provincie Overijssel wil dat iedereen zich veilig kan verplaatsen. Daarom zijn we samen met onze partners hard bezig om de verkeersveiligheid te vergroten. Dat is nodig omdat er nog steeds te veel ongelukken gebeuren in het verkeer.

De provinciale weg N348 (tussen Raalte en Ommen) is zo'n weg waarop nog teveel ongelukken gebeuren. De provincie heeft daarom een verkenning laten uitvoeren naar de mogelijkheden voor verbetering van de verkeersveiligheid. Daarbij zijn de weg en de omgeving als geheel benaderd vanuit het perspectief van verkeer en landschap. Uiteraard in nauw overleg met de gemeenten Ommen, Dalfsen en Raalte.

Wat hebben we al gedaan?

In 2018 zijn de volgende verbeteringen al doorgevoerd:

  • Twee gelijkvloerse aansluitingen met verkeerslichten bij Lemelerveld-Noord en Lemelerveld-Zuid.
  • De aansluiting bij Lemelerveld-Centrum op de N348 is aangepast.
  • De oversteek van de N348 bij de Langsweg is opgeheven.
  • Groot onderhoud op het traject Lemelerveld – Ommen.

Herinrichting N348 dronefoto 1

Hier wordt nog aan gewerkt:

  • Twee onderdoorgangen bij de Oude Twentseweg en de Dalmsholterdijk. Zodra de onderdoorgangen gereed zijn, worden de oversteken bij de Achterveldsweg, Dalmsholterdijk, Oude Dijk,Oude Twentseweg en Lemelerveldseweg afgesloten voor alle verkeer.
  • De werkzaamheden aan de ecoduiker onder de N348 en de parallelweg ter hoogte van landgoed Giethmen worden afgerond.
  • In het projectgebied worden gekapte bomen en struiken gecompenseerd met nieuw groen.

Herinrichting N348 dronefoto 2

Planning

Actie Periode
Ingebruikname onderdoorgang Dalmsholterdijk December 2020
Afsluiting oversteken Oude Dijk / Achterveldsweg / Dalmsholterdijk Januari 2021
Ingebruikname onderdoorgang Oude Twentseweg Juni 2021
Afsluiting oversteken Oude Twentseweg / Lemelerveldseweg Juni 2021
Realisatie groenplan rond onderdoorgangen Najaar 2021
Realisatie faunaduiker Landgoed Giethmen Medio 2021
Afronding van de werkzaamheden Medio 2021

Contact Provincie Overijssel

Edward Looyé

Omgevingsmanager N348 Raalte Ommen

Telefoon: 06 33 90 44 72
E-mail: ejw.looye@overijssel.nl
E-mail N348-projectteam: n348@overijssel.nl
Overijssel Loket: 038 499 88 99

Inloopspreekuur Aannemer BAM

Vrijdag 13:00 uur - 14.00 uur

Handelsweg 33, Lemelerveld