N348 Raalte - Ommen

Gepubliceerd op 24 augustus 2021

Een veilige N348 Raalte-Ommen

De provinciale weg N348 (tussen Raalte en Ommen) was een weg waarop nog teveel ongelukken gebeurden. Samen met de gemeenten Dalfsen, Ommen en Raalte werkte de provincie Overijssel aan de verbetering van de verkeersveiligheid van de N348 Raalte - Ommen.

Contact

Overijssel Loket: 038 499 88 99

Veiligheid voorop

Provincie Overijssel wil dat iedereen zich veilig kan verplaatsen. Daarom zijn we samen met onze partners hard bezig om de verkeersveiligheid te vergroten.

De provinciale weg N348 (tussen Raalte en Ommen) was zo'n weg waarop nog teveel ongelukken gebeurden. De provincie heeft de afgelopen jaren gewerkt aan de verbetering van de verkeersveiligheid op de N348. Daarbij zijn de weg en de omgeving als geheel benaderd vanuit het perspectief van verkeer en landschap. Uiteraard in nauw overleg met de gemeenten Ommen, Dalfsen en Raalte.

Wat hebben we gedaan?

In 2018 zijn de volgende verbeteringen al doorgevoerd:

  • Twee gelijkvloerse aansluitingen met verkeerslichten bij Lemelerveld-Noord en Lemelerveld-Zuid.
  • De aansluiting bij Lemelerveld-Centrum op de N348 is aangepast.
  • De oversteek van de N348 bij de Langsweg is opgeheven.
  • Groot onderhoud op het traject Lemelerveld – Ommen.

In 2021 realiseerden we deze verbeteringen van de N348:

  • Twee nieuwe onderdoorgangen van de N348 bij de Dalmsholterdijk (dec 2020) en de Oude Twentseweg (juni 2021);
  • Definitieve afsluiting voor alle verkeer van de onveilige oversteken bij de Achterveldsweg, Dalmsholterdijk, Oude Dijk, Oude Twentseweg en Lemelerveldseweg;
  • Een belangrijke faunaduiker onder de N348 én de parallelweg Deventerweg ter hoogte van landgoed Giethmen;
  • Nieuwe weginrichting van de N348 en de op- en afritten bij De Lantaren.

Planning

Najaar 2021: Realisatie groenplan en bomencompensatie rond de onderdoorgangen.