Groot onderhoud N347

Gepubliceerd op 21 april 2022

De provincie wil graag dat iedereen comfortabel en veilig kan reizen in Overijssel. Daarom voeren we regelmatig onderhoud uit aan de N-wegen. Rond augustus 2022 gaat de provincie van start met groot onderhoud aan de N347, tussen Goor en Haaksbergen. Het project wordt uitgevoerd in nauwe afstemming met de gemeente Hof van Twente en de gemeente Haaksbergen.

Contact

Frans Uijlenbroek
E-mail: n347goorhaaksbergen@overijssel.nl

Wat we gaan doen

Het wegdek van de N347 is aan vervanging toe. We gaan het asfalt vervangen ter hoogte van de Rietmolenweg tot na Hengevelde. Naast herstelwerkzaamheden pakken we nog een aantal extra werkzaamheden op om de weg duurzaam en veilig in te richten. In de bebouwde kom van Hengevelde passen we de inrichting van de weg aan. Hierdoor maken we de N347 tussen Goor en Haaksbergen verkeersveiliger en verhogen we de leefbaarheid.

Soort Werkzaamheden

De provincie voert onder andere de volgende werkzaamheden uit:

Groot Onderhoud buiten de bebouwde kom van Hengevelde:

 • We vervangen het asfalt van de hoofdrijbaan en de parallelweg

In Hengevelde:

 • beide rotondes: asfalt vervangen
 • tussen de rotondes: asfalt vervangen;
 • wijzigen inrichting diverse oversteekplaatsen
 • aanpassen voet- en fietspad tussen shared space en zuidelijke rotonde

Visualisatie Hengevelde, bakkerij Nollen

Visualisatie Hengevelde parkeervakken

Visualisatie Hengevelde kruising Diepenheimsestraat

Visualisatie Hengevelde komgrens zuid

In St. Isidorushoeve:

 • hoofdrijbaan en de parallelweg het asfalt vervangen
 • herinrichting voetpaden en oversteeksituatie bij de rotonde
 • het vervangen van groene beplanting op de rotonde
 • beperkt herinrichting parallelweg binnen de bebouwde kom
 • aanleg fietsoversteek en calamiteitenuitrit nieuwbouwwijk ‘Hoeve-Oost’

Visualisatie Sint Isidorushoeve komgrens noord

Visualisatie Sint Isidorushoeve komgrens zuid

Visualisatie Sint Isidorushoeve voetgangersoversteek

Bij weegbrug Lima aan de Harmoleweg 4 te Haaksbergen:

 • drie doorsteken haakser maken zodat hier geen verkeer van de hoofdrijbaan de parallelweg op gaat (en andersom)
 • parallelweg verbreden met extra bermverharding