N346 - gelijkvloerse aansluiting kruising N346-N741

Gepubliceerd op 25 augustus 2021

Project N346: van ongelijkvloerse – naar een gelijkvloerse aansluiting

Het ‘Pact van Twickel’ is een overeenkomst tussen de provincie Overijssel, de gemeenten Hof van Twente, Hengelo en Borne, de Regio Twente het waterschap Regge en Dinkel en Stichting Twickel. Deze samenwerking heeft als doel om het landschappelijk- en cultureel erfgoed van Landgoed Twickel zo goed mogelijk in stand te kunnen houden.

Gezamenlijk is er al een aantal projecten uitgevoerd

Waaronder:

  • Een betere inpassing van de N346 in het landschap
  • Het aanpassen van de groenstructuur langs de N346
  • Het realiseren van een brug tussen de kern van Delden en Deldeneresch
  • Het wijzigen van de aansluiting op de N741 vanuit Delden door de aanleg van een rotonde in de Molenstraat
  • Het versterken van de recreatieve verbinding tussen Delden en Deldeneresch door de aangepaste inrichting van het viaduct Europalaan
  • Het uitvoeren van het groot onderhoud en de aanleg van geluid reducerend asfalt in combinatie met deze werkzaamheden (grotendeels uitgevoerd)

Nieuws en omleidingen

Er zijn helaas geen resultaten.

Eén opgave te gaan: verwijderen Noordelijke verbindingsboog N346

Door deze activiteiten versterken wij de ruimtelijke kwaliteit en het historisch perspectief van het landschap. Er is echter nog één belangrijke opgave te gaan: het herstel van de Deldeneresch door het verwijderen van de noordelijke verbindingsboog. Hierdoor wordt Deldeneresch weer meer bij de stad betrokken. Dit betekent echter wel dat er een alternatief moet komen om het verkeer op deze weg toch door te kunnen laten stromen. Dit wordt opgelost door van een ongelijkvloers- naar een gelijkvloers kruispunt te gaan bij de zuidelijke verbindingsboog, mét verkeerslichten. Door te kiezen voor deze variant, is er minder ‘barrièrewerking’ en wordt er bij gedragen aan het herstel van het cultuurhistorisch landschap rond Delden.