N343

Gepubliceerd op 25 september 2020

Wegwerkzaamheden N343

De oude asfaltverharding wordt verwijderd om vervolgens nieuw asfalt aan te brengen. Langs de linker- en rechterkant van het asfalt worden grasbetontegels aangebracht als bermverharding.

De Asjeskampbrug over de Vecht krijgt een onderhoudsbeurt waarbij het betondek wordt geïnspecteerd en gerepareerd. De rotonde ter hoogte van de J.C. Kellerlaan wordt vernieuwd en blijft liggen op huidige locatie. Ook worden de bushalten aan de provinciale weg opgeknapt en worden voetpaden aangelegd naar de bushalten.

De parallelweg Twenteweg maakt geen onderdeel uit van de werkzaamheden en blijft toegankelijk voor aanwonenden. De parallelweg wordt, tijdens de werkzaamheden, afgesloten voor doorgaand verkeer.

Contact

Johan Niemeijer

Toezichthouder

Telefoon: 06 10 75 12 68
E-mail: GON343-N738@overijssel.nl

Fase 1 start op 21 september

Het onderhoud wordt uitgevoerd in twee fasen en duurt in totaal 8 weken.

De eerste fase begint bij het kruispunt Rheezerweg/Europaweg – Twenteweg tot voor de rotonde t.h.v. de J.C. Kellerlaan. De rotonde t.h.v. de Hardenbergweg/Bruchterweg is wel te gebruiken. Fase 1 is rood gearceerd in het kaartje hiernaast. Deze fase start op 21 september en duurt 3 weken.

Fase 2 start op 12 oktober

De tweede fase begint bij de rotonde t.h.v. de J.C. Kellerlaan en eindigt t.h.v. de oversteek Haarweg. Fase 2 is blauw gearceerd in het kaartje hiernaast. Deze fase start op 12 oktober en duurt 5 weken.

De rotonde t.h.v. de Hardenbergweg/Bruchterweg is regulier te gebruiken tijdens de werkzaamheden

Bushalten vervallen

De twee bushalten aan de N343 in de richting van Bergentheim/Hardenberg vervallen tijdens de werkzaamheden. Dit betekent dat buslijn 80 de route volgt zoals aangegeven op het kaartje hiernaast.

Kijk voor meer informatie op www.Twents.nl.

Toegankelijkheid

Fietsverkeer

Aan de fietspaden en de parallelweg worden geen werkzaamheden uitgevoerd. Fietsers dienen rekening te houden met een gewijzigde verkeerssituatie en de verkeersmaatregelen te volgen ter hoogte van de rotonde J.C. Kellerlaan en de parallelweg Twenteweg (fietsstraat).

Toegankelijkheid oversteken

Tijdens fase 1 is de oversteek Bandelsteeg niet te gebruiken door de uit te voeren werkzaamheden. Gedurende fase 2 zijn de oversteken Bruchterbeekweg en Haarweg niet te gebruiken.