N343 Oldenzaal Weerselo

Gepubliceerd op 19 maart 2021

Wegwerkzaamheden N343

Vanaf 22 februari tot naar verwachting half april 2021 is de N343A tussen Weerselo en Oldenzaal afgesloten voor het doorgaand verkeer. In deze periode vindt er groot onderhoud aan deze weg plaats. Deze werkzaamheden zijn nodig om de weg ook in de toekomst veilig en begaanbaar te houden.

Contact

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Dan kunt u deze stellen via het e-mailadres: GON343-N738@overijssel.nl

Groot onderhoud

De provincie Overijssel vindt het belangrijk dat iedereen zich gemakkelijk, veilig en vlot kan verplaatsen. Daarom werkt de provincie op veel plaatsen aan de verbetering van de wegen en voert groot onderhoud uit. Bij groot onderhoud gaat het om het vervangen van de verharding van een heel wegvak of een gedeelte ervan. Bij de werkzaamheden aan de N343A gaat het om het vervangen van het bestaand asfalt door nieuw asfalt. Ook worden de daarbij horende bermen en inritten aangepakt. De werkzaamheden worden uitgevoerd in 3 fases, om op deze manier de hinder zo beperkt mogelijk te houden.

Extra werkzaamheden

Tijdens het verwijderen van de oude asfalt verharding hebben we vastgesteld dat er extra onvoorziene werkzaamheden en reparaties uitgevoerd moeten worden in de onderlagen van de weg. Er zijn bijvoorbeeld scheuren aangetroffen in de fundering van de weg, maar ook gedeelten van de oude weg (jaren 60) waarbij er nog betonnen tegels liggen onder het asfalt. Omdat wij het groot onderhoud graag goed en duurzaam willen uitvoeren, hebben we besloten om de extra onvoorziene werkzaamheden nu uit te voeren. Zodat de levensduur na het groot onderhoud maximaal is.

Omleidingsroute

Verkeer wordt omgeleid via een aangegeven omleidingsroute. Ter plekke zijn er ook verkeersregelaars aanwezig om de weggebruikers ter plaatste te helpen. Ook wordt de omleidingsroute goed aangegeven via omleidingsborden. De buslijnen 64 en 66 blijven conform dienstregeling rijden maar zullen tijdens de fases 1 en 2 wel omrijden.

Bereikbaarheid

Vanaf de kruising N343 met de N736 tot aan de rotonde in Weerselo blijft de weg geheel afgesloten voor doorgaand verkeer tot 3 april 2021. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via een omleidingsroute. Deze omleidingsroute is met borden aangegeven. De N343 vanaf de rotonde Oldenzaal (Sanne Weversrotonde) tot en met de kruising met de N736 thv Oldenzaal zal in plaats van 1 week, 2 weken volledig afgesloten worden voor al het verkeer. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via een omleidingsroute, die aangegeven wordt door borden. De werkzaamheden starten op 22 maart 2021 tot 3 april 2021. 3 April 2021 zullen alle werkzaamheden gereed zijn en wordt de volledige weg weer opgesteld voor het verkeer.
Voor bestemmingsverkeer en fietsers blijft de parellelweg beschikbaar tot de kruising N343/N736 in de periode van 22 maart tot 3 april. Verkeersbegeleiders zullen je afhankelijk van de werkzaamheden een veilige route aanwijzen door of langs het werk.

Op de kaart is te zien wanneer er gewerkt wordt aan de N343A.

Het werk is in de volgende fases ingedeeld:

  • Fase 1: 22 maart t/m 2 april - Hoofdrijbaan - hmp. 0,400 tot 1,020 en N736: hmp. 0,963 – 1,100

  • Fase 2: van 22 februari t/m 2 april - Hoofdrijbaan - N343: hmp. 1,020 tot 6,300;

Fase 2 is opgedeeld in de volgende twee subfases:

  • Fase 2a: betreft de hoofdrijbaan tussen hmp. 0,400 – 0,775
  • Fase 2b: betreft de kruising met de N343-N736-Loweg, hmp. 0,775 – 1,020 (tot en met kruising N343 – N736)