N343 Langeveen Kloosterhaar

Gepubliceerd op 17 mei 2021

Wegwerkzaamheden N343

Tussen 17 mei en 23 juli is de N343 tussen Langeveen en Kloosterhaar afgesloten voor doorgaand verkeer. In deze periode vindt er groot onderhoud aan deze weg plaats. Deze werkzaamheden zijn nodig om de weg ook in de toekomst veilig en begaanbaar te houden.

Contact

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Dan kunt u deze stellen via het e-mailadres: GON343-N738@overijssel.nl

Groot onderhoud

Provincie Overijssel vindt het belangrijk dat iedereen zich gemakkelijk, veilig en vlot kan verplaatsen. Daarom werkt de provincie op veel plaatsen aan de verbetering van de wegen en voert groot onderhoud uit. Bij groot onderhoud gaat het om het vervangen van de verharding van een heel wegvak of een gedeelte ervan. Bij de werkzaamheden aan de N343 gaat het om het vervangen van het bestaand asfalt door nieuw asfalt. Ook worden de daarbij horende bermen en inritten aangepakt. De werkzaamheden worden uitgevoerd in 3 fases, om op deze manier de hinder zo beperkt mogelijk te houden.

Extra werkzaamheden

Tijdens het verwijderen van de oude asfalt verharding hebben we vastgesteld dat er extra onvoorziene werkzaamheden en reparaties uitgevoerd moeten worden in de onderlagen van de weg. Er zijn bijvoorbeeld scheuren aangetroffen in de fundering van de weg, maar ook gedeelten van de oude weg (jaren 60) waarbij er nog betonnen tegels liggen onder het asfalt. Omdat wij het groot onderhoud graag goed en duurzaam willen uitvoeren, hebben we besloten om de extra onvoorziene werkzaamheden nu uit te voeren. Zodat de levensduur na het groot onderhoud maximaal is.

De werkzaamheden worden uitgevoerd op de:

  • hoofdrijbaan van de N343 tussen de rotonde N341/N343 Kloosterhaar tot de splitsing Ossendijk/Hardenbergerweg in Langeveen;
  • rotonde N341/N343 te Kloosterhaar;
  • Fietspaden langs de N343 tussen Kloosterhaar-Langeveen.

Omleidingsroute

Het gedeelte van de weg tussen Kloosterhaar en Langeveen is afgesloten voor doorgaand verkeer. De rotonde Kloosterhaar aansluiting op de N343/N341 (richting Hardenberg/Westerhaar/Verlengde Broekdijk) zal naar verwachting 7 volledige dagen worden afgesloten, vanaf 12-07-21. Aanwonenden krijgen hier nader bericht over. De rotonde blijft tijdens de werkzaamheden beperkt beschikbaar behalve in de periode van 12 tot en met 19 juli.

Tijdens deze afsluitingen zal het verkeer omgeleid worden middels omleidingsborden.

Het doorgaande verkeer wordt zowel via rijkswegen (A-Wegen) als provinciale (N-wegen) omgeleid. Zowel lokaal- als doorgaand verkeer wordt via bebording omgeleid. Er zal minimale hinder voor brom- en fietsverkeer zijn tijdens de werkzaamheden.

Bereikbaarheid aanwonenden

Direct aanwonenden zullen aanvullend extra informatie ontvangen over hoe zij hun woning gedurende de werkzaamheden kunnen bereiken. Hiervoor zullen wij 2 ontheffingspassen per woning meesturen. Mocht je meer dan 2 per auto’s per adres hebben dan kun je een extra pas in de bouwkeet ophalen aan de Driehoeksweg 13 te Bruinehaar.

Doorgang fietsers

Fietsers kunnen gebruik blijven maken van het fietspad. Zodra deze aangepakt wordt kan men over de afgesloten hoofdrijbaan fietsen, dit op aanwijzing van de verkeersregelaars.

Het werk is in de volgende fases ingedeeld:

Fase 1 is verdeeld in 2 subfases:

Fase 1.1A: het deel van de betonweg tussen hmp 23.380 - 24.130 met een doorlooptijd van 17 werkdagen. (htp=hectometerpaal)

Fase 1.1B: het 2e deel van de betonweg tussen hmp 24.130 – 25.350 met een doorlooptijd van 18 werkdagen.

Fase 2: het gedeelte tussen hmp 25.350 – 28.800. Loopt parallel met fase 1.

Fase 3: Rotonde bij Kloosterhaar met een doorlooptijd van 10 werkdagen.