N337 Olst en Den Nul, onderhoud en herinrichting

Gepubliceerd op 17 september 2021

Het wegdek van de N337 is niet overal meer goed. Dit gaan we in 2022 en 2023 herstellen. We willen de weg toekomstbestendiger, veiliger en leefbaarder maken. Op een manier die past bij de omgeving. Dat betekent dat we de weg in Den Nul opnieuw inrichten, in Olst kleine veranderingen doorvoeren en op andere plekken nieuw asfalt aanbrengen.

Contact

Bart Treurniet,
omgevingsmanager van ingenieursbureau Royal HaskoningDHV.

Telefoon: 06 82 75 20 80
E-mail: bart.treurniet@rhdhv.com

Den Nul

We bedachten drie mogelijke inrichtingsvarianten. Op deze varianten kon van 25 juni tot en met 13 augustus 2021 gereageerd worden. Met de aandachtspunten die zijn doorgegeven, kiezen wij in september 2021 een voorkeursvariant die wordt uitgewerkt in een Voorlopig Ontwerp. De voorkeursvariant maken wij bekend op deze webpagina. We plaatsen hier ook de belangrijkste aandachtspunten die ons zijn aangereikt. Later volgt de inspraak over het Voorlopig Ontwerp.

Wij willen graag dat de inrichting van de weg past bij het kleinschalige dorpse karakter van Den Nul. Ook proberen wij om de provinciale weg minder breed en overheersend te laten zijn en willen wij de route vergroenen. De vernieuwde N337 wordt zo ingericht dat automobilisten het dorp meer gaan beleven en langzamer gaan rijden. Zo ontstaat een aantrekkelijke inrichting, die de authenticiteit van Den Nul versterkt als onderdeel van de hele IJsselroute (N337).

Olst

De gemeente Olst-Wijhe heeft op 3 juni 2021 haar ideeën voor de omgeving Veerweg gepresenteerd aan de direct omwonenden. De provincie Overijssel wil een rotonde aanbrengen bij De Meente en onderzoekt hoe de N337 tussen de Meente en wethouder A.G. Dekkerlaan aantrekkelijker kan worden gemaakt. Het deel van de N337 door Olst wordt daarmee ook een duidelijk onderdeel van de IJsselroute.

Wij werken aan een gecombineerd Voorlopig Ontwerp van de N337 en de Veerweg. Het ontwerp is in het najaar 2021 klaar. Dan wordt het ontwerp getoond op deze webpagina en kan hierop gereageerd worden.

Asfaltonderhoud

Op de volgende weggedeelten vervangen wij het asfalt:

  • de hoofdrijbaan van Olst tot en met Den Nul
  • de hoofdrijbaan van de spoorwegovergang bij Herxen tot aan Zwolle
  • de parallelweg van de Bremmelerstraat tot aan de Jan van Arkelweg

In de dorpen Den Nul en Olst kan de weginrichting veranderen. Wij vragen jou om met ons mee te denken over de ontwerpen. Op de andere weggedeeltes houdt de weg min of meer de inrichting die hij nu al heeft. Over de werkzaamheden op deze weggedeeltes volgt later meer informatie op deze webpagina.

Planning

Eind 2021 moet er duidelijkheid zijn over de inrichting die Den Nul en Olst gaan krijgen. Voordat deze inrichting definitief door ons wordt vastgesteld vragen wij nogmaals aan aanwonenden, omwonenden en weggebruikers om met ons mee te denken. Deze inspraak over de ontwerpen is voorzien in het najaar van 2021 (oktober/november) en maken wij bekend op deze webpagina.

Vanaf 2022 bereiden wij de aanleg voor. Wij verwachten in het vierde kwartaal van 2022 te starten met de werkzaamheden. De exacte planning volgt later op deze webpagina. De werkzaamheden starten bij Den Nul en/of Olst. Vanaf de zomer van 2023 starten de werkzaamheden op het deel tussen Herxen en Zwolle.

Over de N337

De N337 (Rijksstraatweg) maakt deel uit van de IJsselroute. Een route die een aantal unieke landschappen met elkaar verbindt: zeekleilandschap, laagveen, oeverwal, rivierenlandschap en komgronden. De route verbindt van oudsher Deventer en Zwolle met de dorpen Olst, Den Nul en Wijhe.

Het uitzicht over de natuur, landgoederen, bruggen, steden en dorpen presenteert zich vaak als een ansichtkaart. De N337 maakt het –mede door de verhoogde ligging op een dijk– mogelijk om de verschillende landschappen echt te beleven. In die zin is de weg een belangrijke drager van het landschap. Dat maakt het cruciaal om te zorgen dat de uitstraling en inrichting van deze weg passen bij dit mooie gebied: rustig, consistent en passend bij de lokale situatie.

Samenwerking IJsselwerken en provincie Overijssel: dijkversterking en N337

Waterschap Drents Overijsselse Delta werkt in de periode van 2021 tot en met 2027 aan het versterken van de IJsseldijk tussen Zwolle en Olst. Zij doen dit samen met Boskalis Nederland onder de naam IJsselwerken. De dijk -waar de N337 onderdeel van uitmaakt- beschermt de inwoners van Salland en Zwolle tegen overstromingen als gevolg van hoogwater.

In de planuitwerkingsfase van IJsselwerken (2021- 2023) worden de plannen voor de dijkversterking uitgewerkt tot een ontwerp. Vanaf 2024 start IJsselwerken met de uitvoering van het dijkversterkingsproject, de realisatiefase.

In zowel de planuitwerkings- als de realisatiefase houden IJsselwerken en de provincie Overijssel rekening met elkaars ontwerpen, wensen en eisen. Vaak treden we samen naar buiten, zoeken contact met de omgeving en beoordelen of er kansen zijn voor het maken van werk-met-werk (zogenoemde meekoppelkansen).

Meer informatie over het project IJsselwerken is te vinden op: www.ijsselwerken.nl