N307 Roggebot-Kampen

Gepubliceerd op 17 september 2021

Samen doorwerken aan veiligheid

In het gebied tussen Dronten en Kampen werken wij samen met de Provincie Flevoland en het Rijk aan de vernieuwing van de N307 en aan een nieuwe oeververbinding tussen de provincies Flevoland en Overijssel.

De N307, van Lelystad naar Kampen, is een onderdeel van een belangrijke oost-westverbinding in Nederland: de weg van Alkmaar via de dijk Enkhuizen-Lelystad naar Zwolle.

Contact

Erik van Essen
Omgevingsmanager
Telefoon 06 27 06 19 06
E-mail: Erik.vanEssen@flevoland.nl

Voor algemene vragen: 
E-mail: N307@flevoland.nl

Een nieuwe N307

De huidige weg met de rotonde bij de Roggebotsluis maakt in 2022 plaats voor nieuwe infrastructuur. Er komt een weg met een gescheiden oplossingen voor langzaam en snel verkeer.

Betere en veiligere doorstroming op het water en de weg

Tegelijkertijd werken we aan het verbeteren van de waterveiligheid in de regio. Als laatste stap in de waterveiligheidsaanpak van de regio IJsseldelta Zuid verwijderen we de Roggebotsluis, waardoor de doorgang voor het water hier een stuk breder wordt. En ten slotte bouwen we een nieuwe beweegbare brug met een grotere doorvaarthoogte. Het resultaat zorgt voor een vlottere doorstroming voor het verkeer en een veiliger situatie voor gebruikers van weg en water.

Het project in een breder perspectief

De herinrichting van de N307 tussen Roggebot en Kampen staat niet op zichzelf maar is onderdeel van twee grotere programma’s. Een daarvan is een groot wegenprogramma gericht op een betere wegverbinding tussen Alkmaar en Zwolle, ‘De weg van A tot Z’. De andere is de natuur- en gebiedsontwikkeling IJsseldelta, die in de toekomst de regio droge voeten en een mooier gebied moet geven.

Dit willen we bouwen

De N307 volgt straks nog steeds de lijn waarop de weg nu ligt maar biedt toch een compleet andere aanblik. Er komen gescheiden parallelwegen en ongelijkvloerse kruisingen. Om dit te bereiken wordt de wegstructuur opnieuw getekend en creëren we op het traject meerdere hoogteverschillen voor de oversteek of onderdoorgang van kruisend verkeer. De in noord-zuidrichting kruisende N306 van Ketelhaven naar Elburg komt nu nog uit op de rotonde bij de sluis en wordt op een nieuwe manier met op- en afritten aangesloten op de N307.

We halen de Roggebotsluis, de huidige brug en de huidige waterkering weg waardoor de scheiding tussen het Vossemeer en het Drontermeer verdwijnt. Het water kan zo vrijelijk doorstromen. Er ontstaat hier nieuwe natuur die aantrekkelijk is voor flora, fauna en recreanten. Om de grotere afstand van honderd meter tussen de oevers te overspannen komt er een nieuwe brug. Op deze brug hebben het autoverkeer, het landbouw- en bestemmingsverkeer en fietsers elk een eigen rijbaan. De nieuwe brug kan open, maar schepen tot 7 meter hoogte kunnen er onderdoor varen. We zorgen ervoor dat het mogelijk is om in de toekomst de autoweg uit te breiden van één naar twee rijstroken in beide richtingen.

Bekijk het ontwerp in 3D N307

Meer informatie

IJsseldelta programma logo

Het verbeteren van de N307 Roggebot - Kampen, de sloop van de Roggebotsluis en de aanleg van een nieuwe hogere brug maakt onderdeel uit van Ruimte voor de Rivier fase 2. Actuele informatie vind je op IJsseldeltaprogramma.

Documenten opvragen

Ga naar het formulier om documenten op te vragen