N307 Roggebot-Kampen

Gepubliceerd op 1 juni 2021

Over het project N307

In het gebied tussen Dronten en Kampen willen de Provincie Flevoland en de Provincie Overijssel, in samenwerking met het Rijk, gaan werken aan de vernieuwing van de N307 en de oeververbinding tussen de twee provincies. De N307, die loopt van Lelystad naar Kampen, is een onderdeel van een belangrijke oost-westverbinding in Nederland: van Alkmaar via de dijk Enkhuizen-Lelystad naar Zwolle. De huidige weg met de rotonde bij de Roggebotsluis tussen het Vossemeer en het Drontermeer maakt plaats voor nieuwe infrastructuur met gescheiden oplossingen voor het langzaam en snel verkeer. Tegelijkertijd werken we aan enkele ingrepen die nodig zijn voor de waterveiligheid van de regio. De Roggebotsluis verdwijnt, de doorgang voor het water wordt hier een stuk breder en er komt een nieuwe beweegbare brug met een grotere doorvaarhoogte. Het resultaat belooft een vlottere doorstroming voor het verkeer en een veiligere situatie voor gebruikers van de weg en het water.

Contact

Erik van Essen
Omgevingsmanager
Telefoon 06 27 06 19 06
E-mail: erik.vanessen@flevoland.nl

Het project in een breder perspectief

impressie van het eindresultaat N307

De herinrichting van de N307 tussen Roggebot en Kampen staat niet op zichzelf maar is onderdeel van twee grotere programma’s. Een daarvan is een groot wegenprogramma gericht op een betere wegverbinding tussen Alkmaar en Zwolle, ‘De weg van A tot Z’. De andere is de natuur- en gebiedsontwikkeling IJsseldelta, die in de toekomst de regio droge voeten en een mooier gebied moet geven.

Dit willen we bouwen

De N307 volgt straks nog steeds de lijn waarop de weg nu ligt maar biedt toch een compleet andere aanblik. Er komen gescheiden parallelwegen en ongelijkvloerse kruisingen. Om dit te bereiken wordt de wegstructuur opnieuw getekend en creëren we op het traject meerdere hoogteverschillen voor de oversteek of onderdoorgang van kruisend verkeer. De in noord-zuidrichting kruisende N306 van Ketelhaven naar Elburg komt nu nog uit op de rotonde bij de sluis en wordt op een nieuwe manier met op- en afritten aangesloten op de N307.

We halen de Roggebotsluis, de huidige brug en de huidige waterkering weg waardoor de scheiding tussen het Vossemeer en het Drontermeer verdwijnt. Het water kan zo vrijelijk doorstromen. Er ontstaat hier nieuwe natuur die aantrekkelijk is voor flora, fauna en recreanten. Om de grotere afstand van honderd meter tussen de oevers te overspannen komt er een nieuwe brug. Op deze brug hebben het autoverkeer, het landbouw- en bestemmingsverkeer en fietsers elk een eigen rijbaan. De nieuwe brug kan open, maar schepen tot 7 meter hoogte kunnen er onderdoor varen. We zorgen ervoor dat het mogelijk is om in de toekomst de autoweg uit te breiden van één naar twee rijstroken in beide richtingen.

Zo willen we verder met dit plan

Uit de Planuitwerking voor het verbeteren van de doorstroming op de N307 Roggebot – Kampen, is een nieuwe voorkeursoplossing naar voren gekomen. Dit noemen we het Referentieontwerp. Deze voorkeursoplossing van de provincies staat omschreven in dit (ontwerp)Plan in Hoofdlijnen. Dit (ontwerp)Plan in Hoofdlijnen heeft ter inzage gelegen voor reacties. De reacties zijn verwerkt in een Reactienota. Vervolgens is het Plan in Hoofdlijnen vastgesteld. Nu wordt gestart met de wettelijke procedure voor het wijzigen van bestemmingsplannen en het verkrijgen van alle nodige vergunningen voor het project. De start van die procedures is in 2019. Tijdens die formele procedures is het zoals gebruikelijk mogelijk om invloed uit te oefenen. Als dit wettelijke traject is afgerond, kunnen de werkzaamheden van start.

Meer informatie

IJsseldelta programma logo

Het verbeteren van de N307 Roggebot - Kampen, de sloop van de Roggebotsluis en de aanleg van een nieuwe hogere brug maakt onderdeel uit van Ruimte voor de Rivier fase 2. Actuele informatie vindt u op IJsseldeltaprogramma.