N307 Ontsluiting Schansdijk

Gepubliceerd op 11 maart 2021

Project in het kort

De voormalige vuilstortlocatie aan de Schansdijk in Kampen is vanaf 2012 bestemd en herontwikkeld als multisportterrein. Inmiddels zijn op het terrein de Kamper Wieler Club (KWC), een modelvliegclub (Modelvliegclub Cumulus) en een aantal hondenverenigingen gevestigd.

Door de herinrichting van de N307 Roggebot - Kampen (N50) naar een regionale stroomweg krijgt de Schansdijk geen directe, gelijkvloerse aansluiting meer op de N307. De vormgeving van een veilige ontsluiting van het Multisportterrein Schansdijk moet aansluiten op deze plannen. De ontsluiting moet toegankelijk zijn voor verkeer van en naar het Multisportterrein Schansdijk en het achterliggende (agrarische) gebied. Op het moment dat de N307 is gereconstrueerd, wordt een parallelweg aan de noordzijde van de N307 gebruikt voor het ontsluiten van (landbouw)verkeer tussen Overijssel, Flevoland en de overige bestemmingen die aan de noordzijde van de N307 liggen.

De provincie Overijssel wil de veilige ontsluiting van het Multisportterrein Schansdijk vooruitlopend op de herinrichting van de N307 Roggebot - Kampen realiseren.

Contact

Christel Nieuwenstein-Heutink

E-mail: CH.Nieuwenstein@overijssel.nl
Telefoon: 038 499 71 38

1. Project N307
2. Project N307
3. Project N307

Planning

  • Februari 2019: vaststelling Plan in Hoofdlijnen
  • Voorjaar 2020: voorbereiding uitvoering
  • Juni 2020: start aanbesteding
  • November 2020: start werkzaamheden
  • April 2021: project is gereed

Meer informatie