Groot Onderhoud N748a-N349

Gepubliceerd op 10 juni 2021

Project N748

De provincie voert groot onderhoud uit aan de N748. Bij een deel van de weg gaan we het asfalt vernieuwen. Ook brengen we nieuwe markering aan. Bij de N748 gaat het om de hoofdrijbaan en gedeelten van het fietspad. De bestaande toplaag van de hoofdrijbaan wordt vervangen door nieuw asfalt. Bij de bermen wordt de bestaande bermverharding vervangen en verbreedt. En enkele vluchthavens komen te vervallen.

Contact

Tijdens de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden kunt u met vragen contact opnemen met

De heer Jan Mark van den Berg

projectleider provincie Overijssel

J.vd.Berg3@overijssel.nl

De heer Alfred van Zwam

toezichthouder provincie Overijssel

A.v.Zwam@overijssel.NL

Soort Werkzaamheden

Het vervangen van asfalt en opnieuw aanbrengen van markeringen

  • Het aanbrengen van grasstenen naast de asfaltverharding (bermverharding)
  • Het opschonen en op juiste diepte brengen van sloten voor de afwatering/wateropvang
  • Het vervangen/herstellen van duikers (een duiker is een koker die watergangen met elkaar verbindt)
  • Het afwerken van de bermen
  • Het verwijderen van SRV opstelplaatsen

We nemen de volgende werkzaamheden aan het fietspad mee:

  • Het herstellen van schade aan asfalt op het fietspad, veroorzaakt door wortels en bomen.
  • Het herstellen van overige kleine asfaltschades op het fietspad

De planning

In oktober/ november 2021 gaat de provincie Overijssel  groot onderhoud uitvoeren aan de N748; de Vriezenveenseweg en Geesterenseweg tussen Vriezenveen en Geesteren De werkzaamheden gaan c.a. 6 weken duren. Daarbij wordt de N748 in fasen afgesloten. De exacte data van de werkzaamheden worden voor de zomervakantie bekendgemaakt.

Spreekuren en reacties

Bent u aanwonende van de N748, heeft u een brief ontvangen van de provincie Overijssel en heeft u vragen over de werkzaamheden aan de N748 of wilt u meer informatie over de uitrit van uw eigen woning? Dan kunt u een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek met Jan Mark van den Berg, projectleider van dit project.

Maak een afspraak voor ons spreekuur

U kunt uw wens(en) bij ons kenbaar maken door een e-mail met het onderwerp ‘wens N748’ te sturen naar GON748a-N349@overijssel.nl.