Groot onderhoud N347

Gepubliceerd op 10 juni 2021

De provincie wil graag dat iedereen comfortabel en veilig kan reizen in Overijssel. Daarom voeren we regelmatig onderhoud uit aan de N-wegen. Vanaf het voorjaar 2022 gaat de provincie aan de slag met groot onderhoud aan de N347, tussen Goor en Haaksbergen. Het project wordt uitgevoerd in nauwe afstemming met de gemeente Hof van Twente en de gemeente Haaksbergen.

Contact

Frans Uijlenbroek
E-mail: n347goorhaaksbergen@overijssel.nl

Wat we gaan doen

Het wegdek van de N347 is niet meer in goede staat. Dit gaan wij herstellen door het vervangen van het asfalt ter hoogte van de Rietmolenweg tot na Hengevelde. Naast herstelwerkzaamheden pakken we nog een aantal extra werkzaamheden op om de weg duurzaam en veilig in te richten. In de bebouwde kom van Hengevelde passen we de inrichting van de weg aan. Hierdoor maken we de N347 tussen Goor en Haaksbergen verkeersveiliger en verhogen we de leefbaarheid.

Soort Werkzaamheden

De provincie voert onder andere de volgende werkzaamheden uit:

Groot Onderhoud buiten de bebouwde kom van Hengevelde:

 • hoofdrijbaan bovenste laag van het asfalt vervangen
 • parallelweg bovenste laag van het asfalt vervangen

In Hengevelde:

 • beide rotondes: twee asfaltlagen vervangen
 • fietspaden: deklaag vervangen,
 • tussen de rotondes: alle asfaltlagen vervangen;
 • wijzigen inrichting diverse oversteekplaatsen
 • aanpassen voet- en fietspad tussen shared space en zuidelijke rotonde

Bij weegbrug Lima aan de Harmoleweg 4 te Haaksbergen:

 • drie doorsteken haakser maken zodat hier geen verkeer van de hoofdrijbaan de parallelweg op gaat (en andersom)
 • parallelweg verbreden met extra bermverharding

In St. Isidorushoeve:

 • groot onderhoud
 • herinrichting voetpaden en oversteeksituatie bij de rotonde
 • het vervangen van groene beplanting op de rotonde
 • beperkt herinrichting parallelweg binnen de bebouwde kom
 • aanleg fietsoversteek en calamiteitenuitrit nieuwbouwwijk ‘Hoeve-Oost’