Werkzaamheden Kanaal Almelo-De Haandrik

Gepubliceerd op 22 februari 2021

Aanpak boordvoorzieningen Kanaal Almelo-De Haandrik

De boordvoorzieningen (oeverbescherming) langs Kanaal Almelo-De Haandrik voldoen niet overal meer. De provincie pakt diverse trajecten aan om de veiligheid van gebruikers van het kanaal en directe omgeving te garanderen. Uitgangspunt voor de werkzaamheden: het vervangen van damwanden op die plekken waar dat nodig is. Dit kan betekenen dat aan de ene zijde van het kanaal wél werkzaamheden worden uitgevoerd en aan de andere kant niet. Dit komt omdat de kwaliteit van de damwanden lokaal verschilt.

Werkzaamheden 2019 en 2020

In 2019 en 2020 zijn zeven trajecten aangepakt: in Vriezenveen, Daarlerveen Vroomshoop, Hardenberg en Loozen. In Vroomshoop zijn de werkzaamheden grotendeels afgerond. Aan de noordzijde van het traject langs de Hoofdstraat moeten echter nog kabels en leidingen worden verlegd. Vervolgens komen ook daar nieuwe damwanden. Het is nog niet bekend wanneer de activiteiten aan dit laatste stuk gaan starten. De provincie kan niet zelf de kabels verleggen. Daarvoor zijn netbeheerders zoals KPN, Ziggo en Cogas verantwoordelijk. De provincie heeft geen invloed op de planning van deze werkzaamheden. De barrier blijft staan totdat het werk erop zit. Deze zorgt ervoor dat het verkeer zo ver mogelijk van de damwand blijft. Het voorkomt te veel belasting op de damwand.

Damwand Vroomshoop

Werkzaamheden na 2020

Er wordt momenteel onderzocht welke trajecten in aanmerking komen voor vervanging na 2020. Er moet daarvoor eerst onderzoek worden gedaan om een goede inschatting te maken van de huidige situatie van de damwanden en directe omgeving. Aan de hand van deze gegevens kan een inschatting worden gemaakt van de benodigde werkzaamheden.

Wanneer er meer duidelijkheid is over werkzaamheden, worden bewoners geïnformeerd.

Voorbereidend onderzoek

Om de werkzaamheden aan de damwanden straks goed te kunnen uitvoeren, voeren we ter plekke voorbereidende onderzoeken uit. Zo kunnen we ons goed voorbereiden op het vervangen aan de damwanden, dat later volgt. Door deze onderzoeken komen we te weten waar kabels en leidingen liggen, welk type damwand moet worden geplaatst en hoe lang de damwanden moeten zijn. Ook onderzoeken we hoe de damwanden het beste geplaatst kunnen worden. Deze onderzoeken zijn nodig om de damwanden in de toekomst op de juiste manier te kunnen vervangen.

Alle omwonenden hebben inmiddels een brief ontvangen over deze onderzoekswerkzaamheden.

Actueel

Er zijn helaas geen resultaten.