Taxatie schade Kanaal Almelo - De Haandrik

Gepubliceerd op 18 januari 2022

Om te bepalen hoeveel schade er aan een gebouw is, moet er getaxeerd worden. Een schade-expert maakt voor de beoordeling van de schade een afspraak met de eigenaar van een huis of andere gebouw. Als de eigenaar dat wil, kan de zaakbegeleider bij het bezoek aanwezig zijn. Dat geldt ook voor de contra-expert. Het is wel belangrijk dat iedereen zich dan heel precies aan de coronamaatregelen houdt. Hierover worden vooraf goede afspraken gemaakt.

Over de afspraak met de schade-expert

Tijdens de afspraak bekijkt de expert de schade. Het is belangrijk dat de eigenaar op dat moment zelf goed aangeeft waar de expert naar moet kijken.

Fundering

Als de eigenaar aangeeft dat er schade is aan de fundering van het huis kijkt de schade-expert ook hier naar. De schade-expert kan dit ook zelf besluiten. Dat is de opdracht die hij van de provincie heeft gekregen.

De schade-expert moet zich daarbij wel houden aan de Arbo-eisen. Wanneer hij bijvoorbeeld de kruipruimte wil bekijken moet er een nieuwe afspraak komen. Daarvoor is namelijk een tweede expert of extra meetapparatuur nodig.

Schaderapport

Na het opnemen van de schade maakt de expert een rapport. In dit rapport staan de beoordeling van de schade en de kosten van het herstel. Voor een goede beoordeling gebruikt de schade-expert ook documenten die eerder over de schade zijn opgesteld. De zaakbegeleider geeft aan de bewoner door welke documenten dit zijn.

De eigenaar van een huis/gebouw en Provincie Overijssel ontvangt het schaderapport binnen 8 weken na het bezoek van de schade-expert.

Besluit over de schadeafhandeling

Nadat Provincie Overijssel het rapport van de schade-expert heeft ontvangen beslist de provincie binnen 6 weken over de schadeafhandeling. De provincie neemt op basis van het advies van de schade expert een beslissing over de hoogte van het eventueel te betalen bedrag. Dit kan een schadevergoeding en/of subsidie zijn.

De eigenaar ontvangt van de provincie een brief over dit besluit.

Schadebedrag

Het schadebedrag moet voldoende zijn om het herstel goed uit te voeren. Hierbij heeft de schade-expert de opdracht gekregen om uit te gaan van herstel van de woning in de oude toestand. Hiermee bedoelen wij de situatie van de woning zoals die was in de periode voordat de werkzaamheden aan het kanaal in 2011 begonnen.

Subsidie voor contra expertise

Bewoners kunnen, als zij dat willen, zelf een contra-expert inschakelen. Hiervoor is er de Subsidie kosten contra-expertise Kanaal Almelo - De Haandrik.

De bewoner betaalt een deel van de kosten en de provincie betaalt een deel. Dat is in de regel 50% van de werkelijke kosten met een maximum van €1.000,-.

De subsidie is bedoeld voor particulieren en bedrijven die schade aan hun pand hebben gemeld in de periode na 1 september 2011 en voor 16 juni 2020.

Subsidie contra-expertise aanvragen