Resultaten verdiepend onderzoek bekend: verschillende oorzaken voor schades aan woningen langs Kanaal Almelo – De Haandrik

Gepubliceerd op 20 september 2021

Het verdiepende onderzoek dat Deltares de afgelopen periode heeft uitgevoerd is afgerond. Uit dit onderzoek blijkt onder andere dat er géén sprake is van piping (waarbij zand zou zijn weggespoeld onder de fundering van de huizen). Ook is naar voren gekomen dat in een aantal gevallen veen onder de woning en fundering is gevonden wat een rol kán spelen bij de schade. Ook kunnen de werkzaamheden aan het kanaal hebben gezorgd voor versnelling in het optreden van schades.

Maar in veel gevallen is het een samenloop van verschillende factoren die samen zorgen voor de schade. “Het verdiepende onderzoek geeft inzicht in nieuwe oorzaken en een bevestiging van oorzaken die al bekend waren. Hier kunnen we als provinciebestuur mee aan de slag. We willen snel besluiten nemen over de volgende stap om bewoners niet nog langer in onzekerheid te laten zitten. Wij willen woensdag 22 september Provinciale Staten informeren over hoe het college invulling aan het vervolg wil geven.”, aldus Bert Boerman.

Het onderzoek is begeleid door een onafhankelijke commissie. Zij heeft een oordeel gegeven over het onderzoek.

Op deze webpagina kunt u de diverse documenten bekijken die te maken hebben met het verdiepend onderzoek. Onder andere vindt u hier de publieksvriendelijke versie van de eindrapportage en het oordeel van de Begeleidingscommissie.