Extra onderzoek naar schade-oorzaken bij Kanaal Almelo - De Haandrik; het faalmechanisme-onderzoek

Gepubliceerd op 22 september 2021

Herstel van de schade aan de woningen langs het Kanaal Almelo - De Haandrik is het meest zinvol wanneer de oorzaak duidelijk is. Daarom heeft provincie Overijssel in de zomer van 2021 extra onderzoek laten doen. Onderzoeksbureau Deltares heeft dit verdiepende onderzoek naar de oorzaak van de schade, het zogenaamde faalmechanisme, uitgevoerd. Een onafhankelijke commissie heeft het onderzoek begeleid. De resultaten van dit onderzoek zijn bekend.

Belangrijkste conclusies van het onderzoek

Bij de meeste onderzochte panden zijn meerdere schadeoorzaken van toepassing. Veen speelt een grote rol bij de verzakkingen. In het gebied dicht langs het kanaal is veen aangetroffen onder de funderingen, vloeren en kruipruimten. Door het onderzoek is beter inzicht gekomen in de kwaliteit van de funderingen.

De werkzaamheden aan het kanaal kunnen hebben bijgedragen aan het versterken van de verzakkingen en daarmee aan de schade aan de panden. Ook is aangetoond dat piping, waarbij zand zou zijn weggespoeld onder de fundering van de huizen, niet de oorzaak is van de schades.

Onderzoek beschikbaar

Het onderzoek, de samenvatting daarvan (de publieksvriendelijke versie) en het rapport van de onafhankelijke begeleidingscommissie zijn online beschikbaar:

Provincie komt bewoners langs kanaal verregaand tegemoet

Het college van Gedeputeerde Staten wil bewoners nu snel duidelijkheid geven over het herstel van hun woning. Daarom is besloten de schaderegeling uit te breiden. Er komt waar nodig funderingsonderzoek en subsidie voor funderingsverbetering.

Gedeputeerde Bert Boerman licht de vervolgstappen toe: “Als provinciebestuur zien we de onrust in het gebied. Het gebrek aan toekomstperspectief klinkt door in alle gesprekken die we voeren. Samen met de uitkomsten van het verdiepende onderzoek is dit voor ons aanleiding om de schaderegeling uit te breiden. We willen werken aan duurzaam herstel. Hiermee werken we niet alleen letterlijk aan herstel van schade, maar ook aan herstel van rust voor bewoners na een onzekere tijd.” Lees het volledige nieuwsbericht en de statenbrief over de tegemoetkoming

Bekijk de video over de aanpak van het onderzoek

Bekijk de video extra onderzoek naar schade-oorzaken kanaal Almelo - De Haandrik

Het onderzoek

In het schadegebied heeft Deltares onderzoek gedaan naar:

  1. De staat van het pand en de fundering
  2. De samenstelling van de grond
  3. De waterhuishouding

Er was speciale aandacht voor:

  • Piping. Hierbij stroomt water en zand weg. Het pand kan hierdoor verzakken.
  • Bodemdaling. Bijvoorbeeld door verdroging van veen. Dit kan verzakking veroorzaken.

Daarnaast keek Deltares naar andere mogelijke oorzaken.

Onafhankelijke begeleidingscommissie

De begeleidingscommissie heeft het onderzoek op de voet gevolgd. En heeft advies uitgebracht aan de provincie over de aanpak en resultaten van het onderzoek. In de commissie zaten onafhankelijke deskundigen die hielpen bij het onderzoek. De commissie werd geadviseerd door Prof. dr. ir. S. (Stefan) van Baars en Prof.dr.ir. M. (Matthijs) Kok.

De leden van de commissie:

  • Bas Jonkman, hoogleraar Waterbouwkunde aan de TU Delft
  • Kees Maas, geohydroloog
  • Jan Maertens, emeritus hoogleraar Grondmechanica aan de KU Leuven
  • Jetse Stoorvogel, universitair hoofddocent Bodem – Landgebruik Interacties aan de WUR (Wageningen)
  • Han Vrijling, emeritus hoogleraar Waterbouwkunde aan de TU Delft