Aanpak schades langs Kanaal Almelo - De Haandrik

Gepubliceerd op 18 januari 2022

De provincie Overijssel heeft tussen 2011 en 2016 Kanaal Almelo – De Haandrik geschikt gemaakt voor grotere schepen. Vanaf die tijd kreeg de provincie meldingen van omwonenden dat er schade was ontstaan aan hun huizen en andere gebouwen (panden) in de buurt van het kanaal. Inmiddels gaat het om ongeveer 400 panden.

Op verzoek van de provincie heeft Deltares in 2019 en 2020 onderzocht of er een verband is tussen de werkzaamheden en de ontstane schade. Dit onderzoek leverde een wisselend beeld op. Herstel van de schade aan de woningen is het meest zinvol wanneer de oorzaak duidelijk is. Daarom is in 2021 een verdiepend onderzoek uitgevoerd. Op basis van dit onderzoek is de schaderegeling uitgebreid.

Nieuws

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond het kanaal? Dan kunt u zich inschrijven voor de e-mailnieuwsbrief.

Er is geen nieuws over de aanpak van schades bij het Kanaal Almelo - De Haandrik.

Resultaten faalmechanisme-onderzoek en uitbreiding schaderegeling

Het verdiepende onderzoek naar de schades aan de woningen langs Kanaal Almelo – de Haandrik is klaar. Op maandag 20 september 2021 overhandigde onderzoeksbureau Deltares het rapport aan gedeputeerde Bert Boerman. Op basis van dit onderzoek is de schaderegeling uitgebreid.

Vergoeding schades

Als de provincie Overijssel de veroorzaker van de schade is, dan vergoeden we de schade. Daar is geen twijfel over mogelijk.

Schaderegeling

Er zijn huizen en gebouwen met schade waarvan niet duidelijk is wie de veroorzaker is. Toch komt de provincie deze eigenaren van huizen en andere gebouwen met een schaderegeling tegemoet. Deze regeling is oktober 2020 vastgesteld. Naar aanleiding van het verdiepende onderzoek is de regeling in oktober 2021 aangepast.

Vaststelling Regeling Aanpak schades panden langs kanaal Almelo-De Haandrik

We willen helpen omdat:

  • Iedereen veilig moet kunnen wonen aan het kanaal
  • Mensen een goed toekomstperspectief moeten hebben over hoe en waar ze wonen

Morele plicht om te helpen

Het besluit om te helpen is geen vanzelfsprekend besluit. De provincie is wettelijk niet verplicht om in deze gevallen schade te vergoeden. Bovendien gaat het om belastinggeld waarmee we zorgvuldig moeten omgaan.

Toch hebben we dit besluit genomen omdat mensen in het gebied lang in onzekerheid leven. Ze dachten dat de provincie verantwoordelijk was, terwijl dit bij nader inzien niet zo bleek te zijn. Wij vinden het onze morele plicht om daarom ook deze groep tegemoet te komen. Deze bewoners kunnen rekenen op subsidie om ontstane schade te herstellen.

Taxatie schade en contra expertise

Om te bepalen hoeveel schade er aan een gebouw is, moet er getaxeerd worden. Een schade-expert maakt voor de beoordeling van de schade een afspraak met de eigenaar van een huis of andere gebouw. Als de eigenaar dat wil, kan de zaakbegeleider bij het bezoek aanwezig zijn. Dat geldt ook voor de contra-expert.

Werkzaamheden in- en rondom het kanaal

Op verschillende plekken langs Kanaal Almelo - De Haandrik moeten damwanden worden vervangen. Dit is nodig om het kanaal veilig te houden voor gebruikers en omgeving.

Op www.overijssel.nl/werkaanhetkanaal vindt u hierover meer informatie.

Overzicht van de belangrijkste mijlpalen

Contact

Inlooppunt Vroomshoop

Inlooppunt open

In het inlooppunt in Vroomshoop kunt u terecht met vragen over de ontwikkelingen rondom Kanaal Almelo - De Haandrik. Bijvoorbeeld over de werkzaamheden aan het kanaal, de schadeprocedure of het extra onderzoek naar het faalmechanisme. Zaakbegeleiders van de provincie en andere medewerkers zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Hiervoor kunt u het beste een afspraak maken met uw zaakbegeleider. Heeft u geen zaakbegeleider? Maak dan een afspraak via de mail: schade.adh@overijssel.nl. Zo kunnen wij u het beste van dienst zijn.

Openingstijden en adres

De openingstijden zijn van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.00 uur. En vrijdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur. Het adres van het inlooppunt is: Schoolstraat 14 in Vroomshoop.

Zaakbegeleiders

Zaakbegeleiders van de provincie begeleiden bewoners die schade hebben gemeld. Elke schademelder heeft, of krijgt, een vaste zaakbegeleider als contactpersoon.

Weet u niet (meer) wie uw zaakbegeleider is, neem dan contact met ons op via schade.adh@overijssel.nl. Dan sturen we de contactgegevens van uw zaakbegeleider.

Media

Vertegenwoordigers van de media kunnen bellen met de afdeling woordvoering van Provincie Overijssel: 06 10 41 99 01.