Aanpak schades en werkzaamheden Kanaal Almelo – De Haandrik

Gepubliceerd op 14 juli 2021

Langs Kanaal Almelo – De Haandrik voert de provincie Overijssel verschillende werkzaamheden uit. De beoordeling van de schades en het verdiepend onderzoek naar het faalmechanisme is in volle gang. We treffen voorbereidingen voor de vervanging van damwanden. Daarnaast wordt af en toe ook aan de kabels en leidingen in de grond gewerkt. Op deze pagina vindt u hierover informatie. Ook ziet u waar u met vragen terecht kunt.

Werkzaamheden Kanaal Almelo - De Haandrik

We vervangen op verschillende plekken langs Kanaal Almelo - De Haandrik damwanden. Dit is nodig om het kanaal veilig te houden voor gebruikers en omgeving. Ook gaan we verschillende bruggen en sluizen herstellen en moderniseren. Hiermee zorgen we ervoor dat deze bruggen en sluizen weer minstens 15 jaar veilig zijn.