Tussenrapportage naar extra onderzoek oorzaak schades

Gepubliceerd op 15 juli 2021

Het faalmechanisme-onderzoek: waar staan we nu?

De oorzaak van de schade aan woningen rondom het Kanaal Almelo - De Haandrik is nog steeds niet duidelijk. De provincie doet er alles aan om dit toch boven tafel te krijgen. Onderzoeksbureau Deltares zet hiervoor de beste mensen, technieken en onderzoeksmiddelen in. Het onderzoek is nu halverwege. Een goed moment om te kijken naar wat er is gebeurd en wat u nog kunt verwachten.

Wat wordt er nu onderzocht?

Deltares heeft 20 panden grondig onderzocht om de schade-oorzaak te kunnen achterhalen. Daarbij hebben de onderzoekers gekeken naar:

  • De staat van het pand en de fundering;
  • De samenstelling van de grond;
  • De waterhuishouding.

Hierbij was speciale aandacht voor piping en bodemdaling. Meer informatie hierover kunt u lezen in het tussentijdse rapport van Deltares. Nu is het tijd om de puzzelstukken bij elkaar te leggen: historische gegevens, satellietbeelden, samenstelling van de grond, laboratoriumonderzoek en berekeningen. Een onafhankelijke commissie houdt het onderzoek goed in de gaten. De commissie krijgt raad van twee adviseurs.

Bekijk het tussentijdse rapport van Deltares

Video verdiepingsonderzoek Kanaal Almelo - De Haandrik

Video verdiepingsonderzoek Kanaal Almelo - De Haandrik

Vooruitblik

In september 2021 is het onderzoek klaar en het eindrapport gereed. Op dat moment is hopelijk de oorzaak van de schade duidelijk. Op basis van dit eindrapport bepaalt de provincie wat de vervolgstappen zijn. Deze zullen afhankelijk zijn van de resultaten: is de oorzaak gevonden en zo ja, wat betekent dit dan? Uiteraard houden we u op de hoogte van de resultaten van het onderzoek.