Extra onderzoek naar schade-oorzaken bij Kanaal Almelo - De Haandrik; het faalmechanisme-onderzoek

Gepubliceerd op 10 juni 2021

Herstel van de schade aan de woningen langs het Kanaal Almelo - De Haandrik is het meest zinvol wanneer de oorzaak duidelijk is. Daarom laat de provincie Overijssel, ook op verzoek van de bewoners, extra onderzoek doen. Onderzoeksbureau Deltares probeert met dit extra onderzoek de oorzaak van de schade, het faalmechanisme, te achterhalen. Een onafhankelijke commissie begeleidt het onderzoek.

Het onderzoek

In het schadegebied doet Deltares onderzoek bij een aantal geselecteerde plekken. Ze onderzoekt:

  1. De staat van het pand en de fundering. Deltares bekijkt een pand nauwkeurig. Ook graven de onderzoekers een put naast het pand om de fundering te bestuderen.
  2. De samenstelling van de grond. Met boringen neemt Deltares monsters van de grond. Dit laat zien waar de ondergrond van het pand uit bestaat. De eigenschappen van de grond worden bestudeerd in een laboratorium. Boren gebeurt ook op grond van de eigenaren van huizen en gebouwen. Zij zijn persoonlijk gevraagd om aan het onderzoek mee te werken.
  3. De waterhuishouding. Er komen peilbuizen in de eerder gemaakte boringen. Daarmee meten de onderzoekers de grondwaterstand over een langere periode. Hiermee onderzoekt Deltares het effect van het waterpeil op de ondergrond.

Resultaten

Alle gegevens worden verzameld en bestudeerd. Er is speciale aandacht voor:

  • Piping. Hierbij stroomt water en zand weg. Het pand kan hierdoor verzakken.
  • Bodemdaling. Bijvoorbeeld door verdroging van veen. Dit kan verzakking veroorzaken.

Daarnaast kijkt Deltares naar andere mogelijke oorzaken. Ook wordt er gekeken of het verlagen van het waterpeil een mogelijke oplossing is om verzakking te voorkomen.

Planning

De werkzaamheden zijn inmiddels gestart. De eerste resultaten verwachten wij in de zomer van 2021. Betrokkenen houden we over het verloop van het  onderzoek op de hoogte.

Onafhankelijke begeleidingscommissie

De begeleidingscommissie brengt een advies uit aan de provincie over de aanpak en resultaten van het onderzoek. In de commissie zitten onafhankelijke deskundigen die helpen bij het onderzoek. De commissie wordt geadviseerd door Prof. dr. ir. S. (Stefan) van Baars en Prof.dr.ir. M. (Matthijs) Kok.

De leden van de commissie zijn:

  • Bas Jonkman, hoogleraar Waterbouwkunde aan de TU Delft
  • Kees Maas, geohydroloog
  • Jan Maertens, emeritus hoogleraar Grondmechanica aan de KU Leuven
  • Jetse Stoorvogel, universitair hoofddocent Bodem – Landgebruik Interacties aan de WUR (Wageningen)
  • Han Vrijling, emeritus hoogleraar Waterbouwkunde aan de TU Delft