Aanpak schades langs Kanaal Almelo - De Haandrik

Gepubliceerd op 10 juni 2021

Provincie Overijssel heeft tussen 2011 en 2016 Kanaal Almelo – De Haandrik aangepast. Door de aanpassingen kunnen grotere schepen over het kanaal varen. Vanaf het najaar van 2018 kreeg Provincie Overijssel meldingen dat er schade was ontstaan aan huizen en andere gebouwen (panden) in de buurt van het kanaal. Inmiddels gaat het om ongeveer 400 panden. Er zijn bijvoorbeeld scheuren in muren van huizen. Op deze pagina leest u hoe Provincie Overijssel de schades aanpakt.

Nieuws

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond het kanaal? Dan kunt u zich inschrijven voor de e-mailnieuwsbrief.

Als de oorzaak van de schade duidelijk is

Als Provincie Overijssel de veroorzaker van de schade is dan vergoeden we de schade. Daar is geen twijfel over mogelijk.

Als de oorzaak van de schades onduidelijk is

Helaas is het niet altijd duidelijk waardoor de schades aan huizen en andere gebouwen zijn gekomen. Over het grootste deel van de schades kan niet worden gezegd dat die zijn ontstaan door de werkzaamheden aan het kanaal. Dat is gebleken uit een onafhankelijk onderzoek.

Door het ontbreken van de oorzaak en de veroorzaker van de schade is er grote onzekerheid bij huis- en pandeigenaren. Daarom gaan onafhankelijke deskundigen aanvullend onderzoek doen.

Taxatie schade

Om te bepalen hoeveel schade er aan een gebouw is, moet er getaxeerd worden. Een schade-expert maakt voor de beoordeling van de schade een afspraak met de eigenaar van een huis of andere gebouw. Als de eigenaar dat wil, kan de zaakbegeleider bij het bezoek aanwezig zijn. Dat geldt ook voor de contra-expert.

Extra onderzoek naar oorzaak schade

Om meer duidelijkheid te krijgen over de oorzaak van de schades laat Provincie Overijssel extra onderzoek doen. Dit doen we op verzoek van de eigenaren van huizen en gebouwen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Deltares.

Hulp bij schade die niet door de provincie is veroorzaakt

Er zijn huizen en gebouwen met schade waarvan niet duidelijk is wie de veroorzaker is. Toch komen we deze eigenaren van huizen en andere gebouwen tegemoet. We willen helpen omdat:

  • Iedereen veilig moet kunnen wonen aan het kanaal
  • Mensen een goed toekomstperspectief moeten hebben over hoe en waar ze wonen

Morele plicht om te helpen

Het besluit om te helpen is geen vanzelfsprekend besluit. Dat komt omdat we wettelijk niet verplicht zijn om in deze gevallen schade te vergoeden. Bovendien gaat het om belastinggeld waarmee we zorgvuldig omgaan.

Toch hebben we dit besluit genomen omdat mensen in het gebied lang in onzekerheid leven. Ze dáchten dat de provincie verantwoordelijk was, terwijl dit bij nader inzien niet zo bleek te zijn. Wij vinden het ons morele plicht om daarom ook deze groep tegemoet te komen. Deze bewoners kunnen rekenen op subsidie om ontstane schade te herstellen.

Bij die regeling hoort een aantal voorwaarden. Zo worden bijvoorbeeld schades die zijn veroorzaakt door eigen toedoen of schades die na 16 juni 2020 zijn gemeld niet vergoed binnen de regeling. Het verschilt per adres of dit van toepassing is. De betreffende bewoners zijn hiervan op de hoogte.

Contact

Inlooppunt op afspraak open

Het inlooppunt in Vroomshoop is weer geopend. Hier kunt u terecht met vragen over de ontwikkelingen rondom Kanaal Almelo- de Haandrik. Bijvoorbeeld over de schadeprocedure, het extra onderzoek naar het faalmechanisme of de werkzaamheden aan het kanaal. Zaakbegeleiders van de provincie en andere medewerkers zijn dagelijks aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Ook vanuit gemeente Twenterand is regelmatig een medewerker aanwezig.

Openingstijden

De openingstijden zijn van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 17.00 uur. En vrijdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur. Het adres van het inlooppunt is: Schoolstraat 14 in Vroomshoop.

Op afspraak

Gewoon binnenlopen bij het inlooppunt kan helaas niet. U moet daarvoor een afspraak maken met uw zaakbegeleider. Heeft u geen zaakbegeleider? Maak dan een afspraak via schade.adh@overijssel.nl. Zo kunnen wij u het beste van dienst zijn én rekening houden met de coronamaatregelen.

Zaakbegeleiders

Zaakbegeleiders van de provincie begeleiden bewoners die schade hebben gemeld. Elke schademelder heeft, of krijgt, een vaste zaakbegeleider als contactpersoon.

Weet u niet (meer) wie uw zaakbegeleider is, neem dan contact met ons op via schade.adh@overijssel.nl. Dan sturen we u de contactgegevens van uw zaakbegeleider.

Media

Vertegenwoordigers van de media kunnen bellen met de afdeling woordvoering van Provincie Overijssel: 06 10 41 99 01.

Werkzaamheden in- en rondom het kanaal

Op verschillende plekken langs Kanaal Almelo - De Haandrik moeten damwanden worden vervangen. Dit is nodig om het kanaal veilig te houden voor gebruikers en omgeving.

Op www.overijssel.nl/werkaanhetkanaal vindt u hierover meer informatie.

Overige informatie