Aanpak schades langs kanaal Almelo–De Haandrik

Gepubliceerd op 7 mei 2021

kanaal

Wij willen dat mensen weer met een veilig gevoel langs kanaal Almelo-de Haandrik kunnen wonen. Daar voelen we ons verantwoordelijk voor. En daar zetten we ons voor in!

Bewoners die schade hebben gemeld in dit specifieke gebied ontvangen daar een vergoeding voor. Dus óók voor schades die niet zijn veroorzaakt door de overheid. We vinden het daarnaast van groot belang om beter inzicht te krijgen in de oorzaak van de schade. Het zogenaamde faalmechanisme. We zien namelijk dat het grotendeels ontbreken hiervan voor onzekerheid blijft zorgen bij bewoners. We weten veel wel, maar ook nog veel niet. Daarom gaat Deltares nu samen met en aantal andere deskundigen vervroegd dit vervolgonderzoek doen. Hierin wordt specifiek gekeken naar piping, waterpijl en veenoxidatie. Het resultaat van dit onderzoek verwachten wij in juli 2021.

Subsidie voor kosten contra-expertise

De schademelders kunnen ervoor kiezen om een contra-expert in te huren. De provincie betaalt een deel van de contra-expertise.

Let op!

Deze subsidie geldt alleen voor particulieren en bedrijven die schade aan hun pand hebben gemeld in de periode na 1 september 2011 en voor 16 juni 2020.

Naar de subsidieregeling (aanvragen)

Wat is er aan de hand

Provincie Overijssel heeft in de periode tussen eind 2011 en begin 2016 werkzaamheden verricht aan kanaal Almelo-De Haandrik. Daarmee werd het kanaal toegankelijk gemaakt voor grotere schepen. In het najaar van 2018 ontving de provincie in korte tijd veel schademeldingen.

Op een plek waar mensen zich juist veilig moeten voelen - het eigen huis – hebben bewoners van huizen langs kanaal Almelo de Haandrik te kampen met schade. De omvang en ernst van de schades is heel verschillend. Voor inzicht in de oorzaak is er een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de oorzaak van de schades. Hieruit blijkt dat slechts een beperkt deel van de schade veroorzaakt kan zijn door de werkzaamheden aan het kanaal. De meerderheid van de schades is niet te relateren aan de werkzaamheden. Hier is geen eenduidige oorzaak aan te wijzen.

Zonder duidelijke oorzaak is er geen veroorzaker aan te wijzen. En daardoor is er voor de bewoners ook geen zicht op een oplossing. We snappen dat dit leidt tot frustratie. We hebben de afgelopen jaren gezien hoe ernstig de situatie is en hoe hard het sommige bewoners langs het kanaal heeft getroffen. De schades aan woningen, maar ook de onzekerheid en het gebrek aan perspectief hebben grote impact op het dagelijks leven.

De provincie en gemeenten hebben de afgelopen periode bewoners langs het kanaal zo goed als mogelijk bijgestaan en geholpen. Bijvoorbeeld waar dat nodig was om de veiligheid te garanderen en eventueel tijdelijke woonruimte te  verzorgen. Samen zetten wij ons ook in om sociaal emotionele ondersteuning te bieden, waar dat nodig is.

Contact

Het inlooppunt aan de Schoolstraat 14 in Vroomshoop is vanwege de coronasituatie gesloten. De zaakbegeleiders zijn goed bereikbaar via telefoon of mail.

Heeft u een vraag, maar (nog) geen zaakbegeleider?

Mail dan naar schade.adh@overijssel.nl

Vertegenwoordigers van de media kunnen bellen met de afdeling woordvoering van provincie Overijssel: 06 10 41 99 01

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond het kanaal, dan kun je je abonneren op de nieuwsbrief. Of stuur een mail aan schade.adh@overijssel.nl.

Overige informatie

Schadeafhandeling

Kunt u bovenstaande infographic niet lezen? Dan hebben wij het volledige document ook als tekstbestand toegankelijk gemaakt (txt, 1,9 kB).