Feiten en cijfers vervangen damwanden Kanaal Almelo - De Haandrik

Gepubliceerd op 19 januari 2022

De provincie vervangt de damwanden op verschillende plekken langs Kanaal Almelo - De Haandrik. Het vervangen van deze damwanden is nodig om het kanaal veilig te houden voor gebruikers en omgeving. Van juli tot november 2021 zijn de damwanden tussen Schoolstraat 17 en Fortwijk in Vroomshoop vervangen.

 Lengte van het vervangen traject is 800 meter.

 1.600 betonnen damwanden getrokken.

 550 stalen damplanken aangebracht.

 Grondwaterpeil

Er zijn 12 meetpunten, waarvan 10 grondwaterpeilbuizen en 2 oppervlaktemeetpunten. Deze meetpunten zijn verdeeld over drie rijen (“raaien”): twee rijen bij de vervangen damwand en één rij in een zijstraat van de Schoolstraat tussen Schoolstraat 4 en 9.

 Monitoring

In totaal wordt er één jaar gemonitord, zodat we een jaarcyclus hebben gemeten. We zijn twee maanden voor aanvang van de uitvoering gestart met meten en meten nog tot mei 2022 door.

 Fauna

Er zijn 4 FUP’s (Fauna Uittreed Plaats) geplaatst. 1 FUP staat op 4 palen van 7 meter lang. De FUP zelf is 8 meter lang en 1 meter breed.

 Hergebruik

De betonnen damwanden worden onder andere hergebruikt in Emmeloord en dienen als oeverbeschoeiing van een sloot langs tuinen van particulieren.

Personele inzet

15 werknemers van Beens Groep hebben aan dit project gewerkt.

Hierbij moet u denken aan: projectleider, werkvoorbereider, uitvoerder, tekenaar FUB’s, bouwplaatsmedewerkers, constructeur en administratieve medewerkers.

11 werknemers van provincie Overijssel hebben aan dit project gewerkt.

Hierbij moet u denken aan: projectleider, technisch manager, contractmanager, toezichthouder, omgevingsmanager, projectmedewerker, communicatieadviseur en scheepvaartinspectie.