Aankondiging hervatten werkzaamheden boordvoorzieningen

Gepubliceerd op 22 augustus 2022

De damwanden langs Kanaal Almelo-De Haandrik zijn op een aantal locaties aan onderhoud toe. Dit onderhoud is nodig om het kanaal en de omgeving veilig te houden. We gaan daarom de voorbereidende werkzaamheden aan de boordvoorzieningen langs Kanaal Almelo - De Haandrik hervatten.

De voorbereidingen duren ongeveer anderhalf jaar

De uitvoering van de werkzaamheden start niet eerder dan in 2024. De werkzaamheden willen we uiterlijk eind 2029 afronden. Voordat gestart kan worden met de uitvoering van de werkzaamheden moeten er voorbereidende onderzoeken en werkzaamheden worden uitgevoerd:

  • Diverse werkzaamheden, zoals bodemonderzoek, kabels en leidingen, sonderingen. e.d.
  • Selectie van een aannemende partij

Voor de uitvoering van de werkzaamheden hebben wij een aannemende partij nodig

Daarvoor starten wij een aanbesteding op. De vooraankondiging is op 21 juli 2022 gepubliceerd. De aanbesteding zelf op 23 augustus 2022. Bij een aanbesteding komt veel kijken. De verwachting is dat wij eind december 2022 kunnen vertellen welke aannemende partij de voorbereidende onderzoeken en werkzaamheden gaat uitvoeren.
Zodra de aannemende partij, die het onderzoek gaat uitvoeren, bekend is (december 2022), gaan wij met aanwonenden en omwonenden in gesprek. We gaan ook in gesprek met onder meer de gemeenten, om hun wensen en eisen ten aanzien van de werkzaamheden op te halen en om de benodigde vergunningen af te stemmen. Daarnaast worden in de omgeving verschillende vooronderzoeken uitgevoerd.

Wilt u op de hoogte blijven van de onderzoeken en werkzaamheden aan het kanaal?

We versturen maandelijks een digitale nieuwsbrief naar bewoners die bij ons aangeven dat ze hiervan op de hoogte willen blijven. Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen? Stuur dan een mail naar onderhoudkadh@overijssel.nl met in het onderwerp ‘nieuwsbrief’. Dan wordt u toegevoegd aan de verzendlijst.