Aanpak schades langs Kanaal Almelo - De Haandrik

Gepubliceerd op 3 oktober 2022

In het najaar van 2018 ontving de provincie zo'n 30 meldingen van eigenaren van woningen en andere gebouwen (panden) langs het kanaal. Dat aantal liep op tot ongeveer 170 in de zomer van 2019 en is uiteindelijk opgelopen tot een totaal van 404 meldingen.

In de jaren 2019-2021 heeft de provincie onderzoeken laten uitvoeren naar oorzaken van de gemelde schades. Deze hebben geresulteerd in een schaderegeling die ervoor zorgt dat deze schademelders hun schade toekomstvast kunnen herstellen. Dat geldt zowel voor de schade die is veroorzaakt door de provincie, als de autonome schade die aantoonbaar niet door de provincie is ontstaan.

Opbrengsten onderzoeken

Deltares I

In 2019 en 2020 heeft de provincie Deltares opdracht gegeven te onderzoeken of er een verband is tussen de werkzaamheden en de ontstane schade. Dit onderzoek (Deltares I) leverde een wisselend beeld op. Enkele werkzaamheden konden binnen een bepaald invloedgebied mogelijk tot schade geleid hebben. Op basis van de opbrengst van dit onderzoek is een eerste schaderegeling opgesteld.

U kunt het onderzoeksrapport Deltares I inzien op www.onderzoekalmelodehaandrik.nl. De presentatie van het onderzoeksrapport is live uitgezonden en deze kunt u online terugkijken.

Deltares II

De provincie Overijssel heeft in de zomer van 2021 extra onderzoek laten doen (Deltares II). Een onafhankelijke commissie heeft het onderzoek begeleid, daarbij geadviseerd door twee onafhankelijke adviseurs. Uit dit onderzoek bleken veranderingen in grondwaterstand en kwetsbare funderingen van vaak op veen gefundeerde panden belangrijke schadeoorzaken te zijn. Op basis van het onderzoek is de oorspronkelijke schaderegeling uit 2020 in 2021 uitgebreid.

U kunt het onderzoeksrapport Deltares II inzien: Resultaten faalmechanisme-onderzoek en uitbreiding schaderegeling. De presentatie van het onderzoeksrapport is live uitgezonden. Deze uitzending kunt u online terugkijken: Webcast: Kanaal Almelo De Haandrik

Vergoeden schades

Als de provincie Overijssel de veroorzaker van de schade is, dan vergoeden we de schade. Daar is geen twijfel over mogelijk.

Schaderegeling

De schaderegeling komt bewoners tegemoet, zorgt ervoor dat zij perspectief hebben en maakt een einde aan de onzekerheid. Bewoners die voor 16 juni 2020 schade hebben gemeld, kunnen in aanmerking komen voor deze regeling.

De regeling kent vier sporen:

  1. Daar waar op basis van de onderzoeken blijkt dat een relatie tussen schades en werkzaamheden van de provincie mogelijk is, wordt een verband tussen schade en overheidshandelen (en daarmee aansprakelijkheid) aangenomen. In deze gevallen wordt alle schade volgens burgerlijk recht vergoed. Dit betekent dat de bewoner een bedrag aan schadevergoeding ontvangt. Een onafhankelijke schade-expert heeft de schade beoordeeld en begroot.
  2. Daar waar geen causaal verband bestaat tussen schade en werkzaamheden wordt de eigenaar eveneens in staat gesteld de schade te herstellen. De provincie verstrekt hiervoor een subsidie. De provincie betaalt de subsidie aan de aannemer die de schade herstelt. Een onafhankelijke schade-expert heeft de schade beoordeeld en begroot.
  3. Daar waar schade onder de 5.000 euro wordt berekend, verstrekt de provincie een coulancevergoeding, rechtstreeks aan de eigenaar. Ook hier geldt dat een onafhankelijke schade-expert de schade heeft beoordeeld en begroot.
  4. Bij alle panden waar zettingsschade van 5.000 euro of meer is vastgesteld, biedt de provincie funderingsonderzoek aan, en – indien nodig – 100% subsidie voor funderingsverbetering.

Bekijk hier de schaderegeling:

Schaderegeling aanpak schades panden langs Kanaal Almelo-De Haandrik

Wijziging op schaderegeling Kanaal Almelo-De Haandrik

Subsidies

Subsidie schadeherstel

Bewoners die een brief van de provincie hebben ontvangen waarin staat dat de provincie subsidie verleent voor het herstel van autonome schade, kunnen subsidie aanvragen. Uitleg werkwijze subsidie schadeherstel Kanaal Almelo-De Haandrik

Subsidie schadeherstel

Subsidie contra-expertise

De schaderegeling geeft bewoners ook de mogelijkheid om een subsidie te ontvangen voor het inschakelen van een contra-expert.

Subsidie contra-expertise

Subsidie funderingsverbetering

Als uit funderingsonderzoek blijkt dat verbetering van een fundering nodig is, start de voorbereiding hiervan. Onderdeel van de voorbereiding is het aanvragen van subsidie.

Subsidie funderingsverbetering

Subsidie nieuwbouw

Voor situaties waar schadevergoeding en/of subsidie voor schadeherstel en funderingsverbetering samen minimaal € 40.000,- bedragen staat de mogelijkheid open om voor subsidie voor nieuwbouw in aanmerking te komen.

Subsidie nieuwbouw

Werkwijze funderingsonderzoek Kanaal Almelo-De Haandrik

Bij alle panden waar zettingsschade van 5.000 euro of meer is vastgesteld, biedt de provincie funderingsonderzoek aan, en – indien nodig – 100% subsidie voor funderingsverbetering. Hier vindt u meer informatie over de achtergrond, het doel en de werkwijze van de funderingsonderzoeken:

Meer informatie over funderingsonderzoek

Werkzaamheden in- en rondom het kanaal

Op verschillende plekken langs Kanaal Almelo - De Haandrik moeten damwanden worden vervangen. Dit is nodig om het kanaal veilig te houden voor gebruikers en omgeving.

Op www.overijssel.nl/werkaanhetkanaal vindt u hierover meer informatie.

Laatste nieuws

Inlooppunt Vroomshoop

Contact

In het inlooppunt (Schoolstraat 14, Vroomshoop) kunt u terecht met vragen over de ontwikkelingen rondom Kanaal Almelo - De Haandrik. Zaakbegeleiders van de provincie en andere medewerkers zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Het inlooppunt is geopend op maandag, woensdag en donderdag van 9.00 tot 17.00 uur.

U kunt ons ook per mail bereiken via schade.adh@overijssel.nl.

Zaakbegeleiders

Zaakbegeleiders van de provincie begeleiden bewoners die schade hebben gemeld. Elke schademelder heeft een zaakbegeleider als contactpersoon.

Weet u niet (meer) wie uw zaakbegeleider is, neem dan contact met ons op via schade.adh@overijssel.nl. Dan sturen we de contactgegevens van uw zaakbegeleider.

Media

Vertegenwoordigers van de media kunnen bellen met de afdeling Woordvoering van de provincie Overijssel: 06 10 41 99 01.