Informatie & bedieningstijden sluizen en bruggen kanaal Almelo-De Haandrik

Gepubliceerd op 4 april 2022

Provincie Overijssel beheert 162 kilometer aan provinciaal water. 32 kilometer betreft het kanaal Almelo–De Haandrik in Twente en de rest bevindt zich in Noord-West Overijssel.

Bediening bruggen en sluizen

Sluis Aadorp is het coördinatiecentrum. Je moet je bij deze sluis melden wanneer je het kanaal wilt opvaren. Beroepsvaart dient zich te melden voor de registratie in IVSNext, het meld- en volgsysteem voor de beroepsvaart. Kom je uit de richting Coevorden, dan geeft de brugwachter van de Moniersbrug je verwachte aankomsttijd door aan de sluiswachter van de Coevordersluis. In de zomer, bij drukke periodes, kan er vertraging zijn. Wij doen ons best de Coevordersluis minimaal éénmaal per uur te bedienen. De bedieningstijden zijn:

1 maart tot 1 mei

 • Maandag t/m vrijdag: 06.00 tot 12.00 uur / 12.30 tot 19.00 uur
 • Zaterdag: 06.00 tot 13.00 uur
 • Zon- en feestdagen: geen bediening m.u.v. 27 april Koningsdag

1 mei tot 1 november

 • Maandag t/m vrijdag: 06.00 tot 12.00 uur / 12.30 tot 19.00 uur
 • Zaterdag: 06.00 tot 12.00 uur / 12.30 tot 18.00 uur
 • Zon- en feestdagen: 09.00 tot 12.00 / 12.30 tot 17.00 uur

1 november tot 1 maart

 • Maandag t/m vrijdag: 07.00 tot 12.00 uur / 12.30 tot 1.00 uur
 • Zaterdag: 07.00 tot 13.00 uur
 • Zon- en feestdagen: geen bediening

Om te schutten moet je 15 minuten voor sluitingstijd bij de sluis aanwezig zijn anders kun je niet meer deelnemen aan het schutproces. De door provincie Overijssel bediende bruggen worden niet bediend vanaf windkracht 7 Beaufort.

Let op! DUBBEL ROOD SLUIS AADORP. Als je tijdens bedieningstijden bij sluis Aadorp aankomt kan het zijn dat de lampen op dubbel rood staan. De sluis wordt dan zo spoedig mogelijk voor je klaargemaakt als je je hebt aangemeld. Dat de lichten op dubbel rood staan komt doordat de sluis op dat moment aan het spuien is (ofwel water aan het inlaten is om de waterstand op het kanaal op peil te houden).

Bediening bruggen Almelo

De havenmeesters van gemeente Almelo verzorgen de bediening van de bruggen in Almelo. Zij zijn te bereiken op telefoonnummer 0546 456 133.

Inspectie Scheepvaart

De inspectie scheepvaart is actief op het water. Zij controleert en handhaaft de naleving van wet- en regelgeving. Denk hierbij aan controle op vaarsnelheid, controles op ligduur bij 2 x 24uur ligplaatsen, vaarbewijscontroles, controle op vergunningen/ontheffingen, of de vaarweggebruiker de juiste middelen en documenten aan boord heeft. Dit doen zij bij de recreatievaart en beroepsvaart. De inspectie scheepvaart werkt nauw samen met de politie en andere handhaving organisaties.

Vaarsnelheid

Op alle vaarwegen van provincie Overijssel geldt een maximum vaarsnelheid van 6km per uur of 9km per uur. Let altijd goed op  je eigen golfslag. Wordt de boeg- of hekgolf te hoog ondanks dat je de juiste snelheid vaart, verminder dan alsnog je vaarsnelheid. Inspectie Scheepvaart ziet toe op de vaarsnelheid en golfslag.

2 x 24uurs ligplaatsen

Langs het kanaal zijn een aantal ligplaatsen waar je maximaal 2x24 uur mag liggen met je vaartuig. Na deze 2 dagen moet je de ligplaats voor tenminste 36 uur verlaten of, indien mogelijk, ten minste 1000 meter opschuiven. Bevestig je vaartuig goed vast aan de afmeerpalen of gebruik een grondpen. Afmeren aan borden en bomen is niet toegestaan.

Contact kanaal Almelo – de Haandrik

Telefoon: 038 499 70 40 (tijdens bedientijden)
E-mail: sluisaadorp@overijssel.nl
Marifoon-kanaal 22.

Aanvangstijd sluis

Om te schutten moet u 15 minuten vóór sluitingstijd bij de sluis aanwezig zijn, anders kunt u niet deelnemen aan het schutproces. De door de provincie Overijssel bediende bruggen worden niet bediend vanaf windkracht 7 Beaufort

Coördinatiecentrum

Sluis Aadorp

Ga ook naar

Beroepsvaart

Op het kanaal Almelo–De Haandrik geldt voor de beroepsvaart een snelheid van 9km/uur als het schip leeg is en 6km/uur als het schip geladen is. Inspectie Scheepvaart controleert dit.

De maximumafmetingen voor het Kanaal Almelo – De Haandrik zijn vastgesteld op:

Lengte: 55 meter met dien verstande dat schepen langer dan 39 meter voorzien moeten zijn van actieve kopbesturing;
Breedte: 6,60 meter;
Diepgang: 2,50 meter;

Bij een bijzonder transport is een duwboot achter verplicht en bij het ontbreken van een actieve kopbesturing is een sleepboot voor verplicht indien de duwboot of de duwsleepboot in het CVO beperkt is tot een maximaal te duwen lengte van een vaartuig van 30 meter, waarbij de totale maximumlengte en –breedte van het transport niet meer mogen bedragen dan 67 meter respectievelijk 8,40 meter.

Ontheffingsplichtig

Het is op het Kanaal Almelo – De Haandrik en het Overijssels gedeelte van het Coevorder-Vechtkanaal verboden:

a: zonder ontheffing te varen met een vaartuig waarvan de lengte of de breedte in combinatie met de diepgang groter is dan:

Bij een breedte van

Maximale diepgang

Maximale lengte

Lengte, breedte en diepgang

6,60m

2,60m

67m

6,80m

2,55m

67m

7,00m

2,50m

67m

7,20m

2,45m

67m

7,40m

2,40m

67m

en waarvan de maximale hoogte bij een waterstand van 9,10 +NAP meer bedraagt dan 6,25 m.

b. dat bij bijzonder transport, een duwboot achter verplicht is en bij het ontbreken van een actieve kopbesturing een sleepboot voor verplicht is, indien de duwboot of de duwsleepboot in het CVO beperkt is tot een maximaal te duwen lengte van een vaartuig van 30 meter, waarbij de diepgang niet meer mag bedragen dan 1,80m, de totale lengte van het transport niet meer mag bedragen dan 67 meter en de maximumbreedte niet meer mag bedragen dan:

 • tot KMR 6,000 (tot en met de zwaaikom bij Vriezenveen) een maximale breedte van 8,40 m;
 • tot KMR 25,000 (tot en met de zwaaikom bij Hardenberg) een maximale breedte van 8,00 m;
 • vanaf KMR 25,000 (voorbij de zwaaikom bij Hardenberg) een maximale breedte van 7,60 m.

c. dat geladen schepen met een afmeting langer dan 50 meter of breder dan 5,80 meter het kanaal in de vaarweggedeeltes tussen kmr 3,000–7,100; kmr 8,600–16,200 en kmr 21,800–32,600 niet tegelijk met andere vaartuigen in tegengestelde richting mogen bevaren en/of andere schepen voorbij mogen lopen, gelet op artikel 6.07, eerste lid en artikel 6.11, onder c van het Binnenvaartpolitiereglement. Dit wordt op de desbetreffende locaties aangegeven met de verkeersborden A4 en E11 als vermeld in bijlage 7 van het Binnenvaartpolitiereglement, waarbij op een onderbord is aangegeven: ‘geladen schepen langer dan 50 meter of breder dan 5,80 meter’;

Aanvraag bijzonder transport : www.rijkswaterstaat.nl/water/wetten-regels-en-vergunningen/scheepvaart/scheepvaartverkeerswet/bijzonder-transport-over-water/index.aspx

Vaarkaart

Bekijk ook