Aan het Werk met Smartmobility

Gepubliceerd op 28 december 2020

Slimme Mobiliteit

Wat is Smart Mobility?

De sector Verkeer en Vervoer staat aan de vooravond van ingrijpende veranderingen. Almaar toenemende filedruk, voertuigen kunnen steeds meer zelf, aandrijving wordt elektrisch, ‘Mobility as a Service’ neemt een vlucht, intelligente verkeersregelinstallaties worden getest. Het zijn maar enkele van de transities die we de komende decennia gaan meemaken. Met grote impact en kansen voor veiligheid, milieu en reisgedrag, maar ook voor organisatie- en businessmodellen. Om voorbereid te zijn op deze ontwikkelingen dient de juiste kennis en capaciteit beschikbaar te zijn.

Aan het werk in Smart Mobility

Provincie Overijssel wil werkzoekenden graag aan het werk helpen. Daarvoor is onder meer het opleidingstraject ‘Aan het werk met Slimme en Groene Mobiliteit’ opgezet, in samenwerking met de verschillende partners en Werkgeversservicepunt (samenwerking 14 regiogemeenten en UWV). De deelnemers aan dit opleidingstraject voor zij-instromers volgen drie maanden colleges op het gebied van slimme en duurzame mobiliteit en zijn lid van ‘Team Slimme Verkeersregeltechniek'.

Groepsfoto team

Contact

Projectleider

Alex Smienk
E-mail: a.smienk@overijssel.nl

Opleidingscoördinator

Erik Wegh
E-mail: ewegh@me.com

Aan het werk met Slimme en Groene Mobiliteit

De wereld van mobiliteit verandert snel, met name door technologische ontwikkelingen en landelijke en regionale duurzaamheidsagenda’s. Dit betekent belangrijke veranderingen voor reizigers, dienstverleners en wegbeheerders/overheden:

  • reizigers verplaatsen zich op andere manieren en ontvangen/zoeken anders informatie;
  • wegbeheerders/overheden kijken naar slimme en groene mobiliteitstoepassingen die bijdragen aan een betere bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid.

Daarom is er nu en in de komende jaren veel behoefte aan gemotiveerde nieuwe medewerkers op dit specifieke en uitdagende vakgebied; mensen met een frisse blik en nieuwe kennis. Die werken aan een slimme en goede doorstroming op wegen in Nederland, onder de noemer van slimme en groene mobiliteit.

Komt je nieuwe collega uit het team ‘Slimme en Groene mobiliteit?

De teamleden zijn razend enthousiast en willen hun vers opgedane kennis graag in praktijk brengen. Misschien wel in jouw organisatie?

Provincie Overijssel nam, met een aantal publieke en private partijen en UWV, het initiatief om gezamenlijk veertien kandidaten te selecteren voor een gerichte opleiding ‘Aan het werk met slimme en groene mobiliteit’. Mensen met een HBO-achtergrond, die op zoek zijn naar een (nieuwe) baan. Ze zijn geselecteerd op opleiding, affiniteit met mobiliteit en werkervaring, maar zeker ook op talenten en persoonlijkheid. De deelnemers die uit het hele land komen volgen tot de Kerst een intensief opleidingsprogramma met praktijkdocenten uit de voorhoede van mobiliteit in Nederland. Tijdens het tweede deel van de opleiding, januari t/m maart 2020, lopen ze stage met een wekelijkse cursus- en begeleidingsdag op vrijdag.

Kansen voor jouw organisatie

Zeker nu de arbeidsmarkt weer flink aantrekt, is het aanbod van mensen met kennis van de slimme en groene mobiliteit beperkt. We zijn ervan overtuigd dat het team ‘Aan het werk met slimme en groene mobiliteit’ van grote waarde is voor bedrijven en overheden in het werkveld. Wellicht kan een van de teamleden straks ook jouw organisatie komen versterken!

Gecertificeerden en programmateam iVRI's

9 leden ‘Slimme Verkeersregeltechniek’ gecertificeerd

Eind maart 2019 ontvingen 9 deelnemers van ‘Team Slimme Verkeersregeltechniek’ het eindcertificaat. De deelnemers aan dit opleidingstraject voor zij-instromers volgden drie maanden colleges op het gebied van slimme mobiliteit. Daarna deden zij drie maanden werkervaring op bij adviesbureaus en overheden.

Wat is Slimme verkeersregeltechniek?

Bij slimme verkeersregeltechniek gaat het om het benutten van kansen die nieuwe informatie- en communicatietechnologieën ons bieden. Denk aan digitale verkeersinformatie en uiteindelijk ook aan zelfrijdende auto’s. Ander voorbeeld is het moderniseren van verkeersmanagement en het beheren van de fysieke infrastructuur.

Waarom bestaat dit traject?

In het partnership Talking Traffic werken ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, en een groot aantal bedrijven onder andere aan intelligente verkeersregelinstallaties (iVRi’s) die data uitzenden naar voertuigen en fietsers en van hen ook data ontvangen en daarop regelingen aanpassen. Deze installaties moeten worden onderhouden, beheerd en doorontwikkeld. Om deskundigheid hiervoor te vergroten zijn nieuwe verkeerskundigen opgeleid; professionals die werken aan een slimme en goede doorstroming op wegen in Nederland, met gebruikmaking van nieuwe informatietechnologie die steeds meer beschikbaar is: onder de noemer Smart Mobility.

Infographic: hoe werkt Slimme Verkeersregeltechniek

Slimme Verkeersregeltechniek infographic