Openbare stukken aanbesteding concessie IJssel-Vecht

Gepubliceerd op 28 december 2020

De openbare stukken met betrekking tot de aanbesteding van het openbaar vervoer IJssel-Vecht kun je opvragen via Cindy Evers via c.evers@overijssel.nl. Voor andere openbare stukken die betrekking hebben op de concessie IJssel-Vecht, zoals Statenbrieven kun je terecht op Notubiz.

Concessie busvervoer IJssel-Vecht

Eind 2019 is de concessie IJssel-Vecht na een Europese aanbestedingsprocedure gegund aan Keolis. Bij de aanbesteding was provincie Overijssel penvoerder namens de drie provincies voor de concessie. De concessie IJssel-Vecht geeft Keolis het recht om het busvervoer te verzorgen in (delen van) Overijssel, Gelderland en Flevoland; voor de Veluwe en Midden Overijssel vanaf 13 december 2020, voor Lelystad per 4 september 2021 en voor IJsselmond vanaf 10 december 2023.

Onregelmatigheden bij inschrijving Keolis op concessie IJssel-Vecht

De provincies Overijssel, Gelderland en Flevoland zijn eind mei door Keolis op de hoogte gesteld van de ontdekking dat er onregelmatigheden hebben plaatsgevonden tijdens de aanbestedingsprocedure IJssel-Vecht. Direct nadat de provincies op de hoogte zijn gesteld hebben de drie provincies gezamenlijk onderzoek ingesteld en juridisch advies ingewonnen. Dit om te bepalen wat zich feitelijk heeft voorgedaan, wat dat betekent voor de gunning van deze concessie en voor de bussen die vanaf december van dit jaar onze reizigers moeten vervoeren.