N751 Daarle - Groot onderhoud

We gaan onderhoud uitvoeren aan de N751 bij Daarle, zodat deze weg weer minstens twaalf jaar gebruikt kan worden. Door verschillende maatregelen in het project zorgen we voor een betere verkeersveiligheid en regionale bereikbaarheid.

Aannemer TWW Wegenbouw voert de werkzaamheden uit en begint op 4 maart 2024. De werkzaamheden duren ongeveer zes weken en zijn naar verwachting half april afgerond. De planning en voortgang van de werkzaamheden zijn afhankelijk van het weer.

Soort werkzaamheden

Bij groot onderhoud gaat het om het één op één vervangen van het asfalt van een heel wegvak of een gedeelte daarvan. Door het asfalt en de markeringen op de hoofdrijbaan te vernieuwen, blijft het een veilige weg voor de weggebruikers. Ook wordt het fietspad plaatselijk hersteld. Het werk wordt uitgevoerd binnen de bebouwde kom, ongeveer van het bebouwde kom-bord tot bebouwde kom-bord, tussen hectometerpaal 9,550 en hectometerpaal 8,300. 

Planning

De werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd om het dorp zoveel mogelijk bereikbaar te houden.

1e fase: van 4 maart tot en met 22 maart

Werkzaamheden vanaf de bebouwde komgrens (kant Den Ham) tot autobedrijf Voortman en van autobedrijf Manenschijn tot de bebouwde komgrens (kant Hoge Hexel).

2e fase: van 25 maart tot medio april

Werkzaamheden op het gedeelte tussen autobedrijf Voortman en autobedrijf Manenschijn.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden aan de N751 wordt het gemotoriseerd verkeer omgeleid over de N341 – N36 – A35 – N35 via Den Ham – Vroomshoop – Vriezenveen – Wierden en vice versa.

Fietsers kunnen gebruik blijven maken van de N751 en worden alleen waar nodig op de plaats omgeleid.

De aannemer treft voorzieningen en stemt af met aanwonenden voor de bereikbaarheid van het bestemmingsverkeer. Weggebruikers dienen rekening te houden met enige hinder.

Verkeersveiligheid

Samen met de gemeente Hellendoorn kijken we hoe we de verkeersveiligheid op de weg kunnen verbeteren. Naast het gewone onderhoud aan de weg, kijken we ook naar andere zaken. Enkele punten die in de ontwerp zijn uitgewerkt zijn:

  • De logica en veiligheid van de fietsroutes aan de westzijde van de N751.
  • Het creëren van extra ruimte voor groen ten koste van (onnodige) verharding.
  • Verbeterde fietsoversteek ten hoogte van de Hellendoornseweg (Hervormde kerk).
  • Klaar-oversteek voor schoolgaande kinderen ter hoogte van de Evert Jan Boschweg.
  • Komslinger bij de entree van de bebouwde kom van Daarle.
  • We brengen een “middennaald” in beton aan om de snelheid af te remmen.

Werkzaamheden Hoge Hexel

Tijdens de werkzaamheden in Daarle worden ook de kruisingsvakken in Hoge Hexel vervangen. Het gaat om de kruisingsvlakken Hexelseweg – Oude Schoolweg en Lanckerweg – Hexelseweg – Sliepersdijk.

De geel gekleurde coating op de kruisingen wordt vervangen. Deze herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd van 20 maart tot en met 22 maart. Dit is een voorlopige planning en houdt geen rekening met onwerkbaar (winter) weer en/of onvoorziene omstandigheden. Het lokale verkeer wordt omgeleid en opgevangen door verkeersregelaars. De verkeersregelaars geven instructies.

Informatie

Om bewoners en weggebruikers te informeren over de plannen en de werkzaamheden, organiseerden wij twee informatieavonden. De eerste was op 31 mei 2023 en ging over de omvang van het project met het geplande onderhoud en de lokale verbeteringen aan de verkeersveiligheid. De uitkomst heeft de provincie verder uitgewerkt in het definitieve plan. 

De tweede inloopbijeenkomst op 14 februari 2024 is gebruikt om bewoners en weggebruikers te informeren over de realisatie. Hoe we het project gaan uitvoeren en wat dit voor de omgeving betekent. Ook heeft de aannemer zich voorgesteld. 
Heeft u nog behoefte aan aanvullende informatie, schroom dan niet om contact met ons op te nemen.