N741- Groot onderhoud Delden-Bornerbroek

Groot onderhoud N741 Delden - Bornerbroek in voorjaar 2023

De provincie Overijssel is bezig met de voorbereiding van groot onderhoud aan de N741. Op dit moment ligt er een vraag bij verschillende aannemers of zij dit project eventueel willen gaan uitvoeren. In de eerste maand van 2023 maakt de provincie een definitieve keuze voor de aannemer.

Noodzaak

Vanwege het intensieve gebruik van de N741 is het wegdek in slechte conditie raakt is regelmatig onderhoud noodzakelijk.

De werkzaamheden beperken zich tot het onderhouden van de rijbanen, bermen, kruispunten en rotondes. Na dit groot onderhoud kan de N741 weer circa 15 jaar mee zonder tussentijdse grote reparaties.

Fasering en omleidingsroutes

De onderhoudswerkzaamheden vinden plaats in de periode van maart tot en met mei van 2023 en gebeuren in 4 verschillende aaneengesloten periodes. Tijdens de werkzaamheden zal de N741 afgesloten zijn voor doorgaand verkeer. Dit betekent voor de weggebruiker dat u hinder kunt ondervinden. Er worden borden met de omleidingsroutes geplaatst. Voor aanwonenden, bestemmingsverkeer en nood- en hulpdiensten is de toegang gewaarborgd. Het projectteam zal de directe omgeving informeren over de exacte start van de werkzaamheden. De communicatie met betrekking tot de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden zal verzorgd worden door de nog te kiezen aannemer.