N377 Dedemsvaart

Groot onderhoud N377 ter hoogte van Dedemsvaart

De provincie Overijssel start dit najaar met groot onderhoud aan de N377 ter hoogte van Dedemsvaart tussen de N343 en N48. Naast het vervangen van het asfalt worden er werkzaamheden uitgevoerd aan bermen, de rotonde Rollepaal en het Reestviaduct (brug over de Zuidwolderstraat). De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd: een deel in het najaar van 2022 en een deel in het tweede kwartaal van 2023.

Noodzaak tot onderhoud

De N377 wordt intensief gebruikt door zowel auto- als vrachtverkeer. Daardoor raakt het wegdek na verloop van jaren in een steeds slechtere toestand. Om de weg weer in goede conditie te brengen voeren we regulier groot onderhoud uit. Dit bestaat uit het verwijderen van het bestaand asfalt en het aanbrengen van twee lagen nieuw asfalt. Na dit groot onderhoud kan de N377 langs Dedemsvaart circa 15 jaar mee zonder tussentijdse grote reparaties.

Verbetering verkeersveiligheid

Naast het genoemde onderhoud aan het asfalt investeert de provincie Overijssel in het verbeteren van de verkeersveiligheid op de volgende onderdelen:

  • Het aanbrengen en/of verbreden van aanwezige bermverharding naar een breedte van 1,60m. Bermverharding biedt ruimte aan uit koers geraakte voertuigen om veilig weer terug op de rijbaan te komen.
  • Het aanbrengen van geleiderails ter afscherming van obstakels in de berm zoals bomen, lichtmasten en het achterliggende Ommerkanaal.
  • Het aanbrengen van een rammelstrook aan de buitenkant van het asfalt. Deze rammelstrook waarschuwt bestuurders als hun voertuig van de rijbaan raakt.
  • Het aanbrengen van een rammelstrook in de groene as van de rijbaan. Deze rammelstrook waarschuwt bestuurders als ze op de andere rijstrook raken.
  • Het instellen van een inhaalverbod op die stukken waar nu nog wel ingehaald mag worden. Een inhaalverbod voorkomt inhaalbewegingen en dus de kans op frontale ongevallen.

Tijdelijke verlaging maximum snelheid en inhaalverbod

Uit de laatste inspecties is gebleken dat de toestand van de N377 tussen het viaduct over de Zuidwolderstraat en de N343 bij Slagharen in een slechte staat verkeerd. Om de verkeersveiligheid te waarborgen wordt er een snelheidsbeperking van 70 km/uur en een inhaalverbod ingesteld. Deze tijdelijke maatregelen blijven van kracht totdat het groot onderhoud uitgevoerd is.

Fasering en omleidingsroutes

De onderhoudswerkzaamheden voeren we gefaseerd uit zodat Dedemsvaart altijd bereikbaar blijft.

  • De eerste fase is vanaf de rotonde Rollepaal (Industrieweg) tot aan de Zuidwolderstraat.
  • De tweede fase is vanaf de Zuidwolderstraat tot aan het kruispunt met De Pol.

De N377 is in deze periode dicht voor al het verkeer verkeer. Er wordt een regionale omleidingsroute ingesteld via de N343 – N34 – N36 – N48 – A37 – N34.