N348 Siemelinksweg

De provincie Overijssel en gemeente Deventer trekken samen op in de voorbereiding van groot onderhoud aan de N348 en Siemelinksweg. Het betreft het gedeelte van de N348 tussen aansluiting Deventer-Oost op de A1 (24) en de rotonde met de N332 bij Raalte. Vanaf juli 2023 tot en met het najaar 2023 wordt gewerkt aan de rijbanen, bermen, kruispunten en rotondes.

Efficiënter en sneller werken

De voorbereiding en de uitvoering van de werkzaamheden gebeurd gezamenlijk door de provincie en de gemeente Deventer. Op deze manier kan er sneller en efficiënter gewerkt worden en beperken we de overlast voor de omgeving en de weggebruiker.

Noodzaak

Vanwege het intensieve gebruik van de N348 is het wegdek in slechte conditie raakt is regelmatig onderhoud noodzakelijk.

De werkzaamheden beperken zich tot het onderhouden van de rijbanen, bermen, kruispunten en rotondes. Na dit groot onderhoud kunnen de N348 en Siemelinksweg weer circa 15 jaar mee zonder tussentijdse grote reparaties.

Fasering en omleidingsroutes

De onderhoudswerkzaamheden vinden plaats in de periode van juli tot het najaar van 2023 en gebeuren in fases. Tijdens de werkzaamheden zijn de N348 en Siemelinksweg afgesloten. Er worden borden met de omleidingsroutes geplaatst. Voor aanwonenden, bestemmingsverkeer en nood- en hulpdiensten is de toegang gewaarborgd. Het projectteam zal de omgeving actief benaderen voor het opstellen van een bereikbaarheidsplan.

Meer informatie

De komende maanden komt er meer informatie beschikbaar over de werkzaamheden, fasering en de planning. Deze informatie kunt u vinden op deze pagina.