N337 Den Nul

In 2021 hebben aanwonenden, weggebruikers en belangenorganisaties meegedacht over drie varianten voor de herinrichting van de N337 in Den Nul.

Met de gekozen voorkeursvariant krijgt Den Nul:

  • Een veilige fietsroute zodat fietsers richting Deventer niet meer twee keer de N337 over hoeven te steken;
  • Een smallere rijbaan en een haag die bijdragen aan verlaging van de rijsnelheid;
  • Een groenere en daardoor leefbaarder en klimaatbestendiger dorpskern.
  • Minder parkeerplaatsen aan de westkant van de Rijksstraatweg.
  • Bomen worden vervangen of verplant, omdat ze nu in te krappe plantvakken staan en een matige gezondheid hebben.

Ook sluit deze variant 2 het beste aan bij het provinciale beleid voor onder andere fietsroutes en klimaatdoelstellingen.

Visualisaties N337 Den Nul

Ontwerp naar Gedeputeerde Staten

Na het informatiemoment van 7 april 2022 in Den Nul werd het plan aan Gedeputeerde Staten toegestuurd. Nieuwe of aanvullende kennis uit de informatiebijeenkomst is daarbij nog toegevoegd. In mei 2022 heeft Gedeputeerde Staten kennis genomen van de voorkeursvariant, het verslag van inspraak en het voorlopige ontwerp, waarna het projectteam verder is gegaan met de contractvoorbereiding.

Naar realisatie

Eind november 2022 hebben wij een nieuw informatiemoment georganiseerd in Olst en Den Nul, onder andere om duidelijkheid te geven over de openstaande actiepunten. De start van de aanbestedingsprocedure voor fase 1 staat gepland vanaf het voorjaar van 2023, zodat vanaf eind 2023 de uitvoering van het gehele project kan starten. Het bestek bevat naast de nieuwe inrichting van Den Nul ook de veranderingen in Olst en het onderhoud aan de N337. Dit onderhoud op de hoofdrijbaan loopt van Olst (de bebouwde komgrens aan de Deventer kant) tot en met Den Nul (de bebouwde komgrens aan de Wijhese kant). De fasering van de verschillende onderdelen wordt later bekend gemaakt onder andere op deze website.

Tijdens de voorbereiding van de aanbesteding vragen we de benodigde vergunningen aan en worden er verkeersbesluiten genomen. Veelal wordt dit verzorgd door de gemeente Olst-Wijhe en de provincie Overijssel. De inspraakmogelijkheden op vergunningen(-aanvragen) en besluiten worden bekend gemaakt op:  www.officielebekendmakingen.nlVerwijst naar een andere website.