N307 Roggebot-Kampen

In het gebied tussen Dronten en Kampen werken wij aan de vernieuwing van de N307 en een nieuwe brug tussen de provincies Flevoland en Overijssel. Dit doen wij in samenwerking met de Provincie Flevoland en het Rijk.

Een nieuwe N307

De N307 is een onderdeel van een belangrijke oost-westverbinding in Noord-Nederland: de weg van Alkmaar, via de dijk Enkhuizen-Lelystad, naar Zwolle. De huidige weg met de rotonde bij de Roggebotsluis maakt plaats voor nieuwe infrastructuur. Er komen gescheiden (parallel)wegen voor langzaam en snel verkeer, ongelijkvloerse kruisingen en een rotonde en een ovonde (ovale rotonde).

Betere en veiligere doorstroming op het water en de weg

Tegelijkertijd werken we aan het verbeteren van de waterveiligheid in de regio. Als laatste stap in de waterveiligheidsaanpak van de regio IJsseldelta Zuid verwijderen we de Roggebotsluis, waardoor de doorgang voor het water hier een stuk breder wordt. En ten slotte bouwen we een nieuwe brug met een grotere doorvaarthoogte en een beweegbaar deel voor staande masten. Het resultaat zorgt voor een vlottere doorstroming van het verkeer en een veiligere situatie voor gebruikers van weg en water.

Omleidingen

Vossemeerdijk afsluiting 10 tot en met 17 maart

In de periode van 10 maart tot en met 17 maart 2023 wordt er een tijdelijke weg gerealiseerd tussen de N306 en de Vossemeerdijk. Om deze werkzaamheden goed en veilig uit te kunnen voeren wordt de Vossemeerdijk in deze periode gestremd. Deze weg is noodzakelijk om doorgang te kunnen behouden. Vanaf 18 maart is de tijdelijke verbinding tussen de N306 en de Vossemeerdijk gereed. 

Meer informatieVerwijst naar een andere website

Weekendstremming 10 tot en met 13 maart

Het weekend van 10 t/m 13 maart wordt de N307 gestremd tussen de oprit naar de N50 en kruising van de N307 met de Oudebosweg/Roggebotweg. Het autoverkeer wordt omgeleid, fietsers, landbouwverkeer en hulpdiensten houden wel doorgang. De bestemmingen langs de N307 binnen de afsluiting zijn bereikbaar via een gewijzigde route.

Meer informatieVerwijst naar een andere website

Het project in een breder perspectief

De herinrichting rondom de Roggebotsluis staat niet op zichzelf maar is onderdeel van twee grotere programma’s:

‘De weg van A tot Z’

De ‘Weg van A tot Z’ is groot wegenprogramma gericht op een betere wegverbinding tussen Alkmaar en Zwolle. De verbetering van De N307 tussen Roggebot en Kampen is een belangrijke schakel in ‘De weg van A tot Z’.

IJsseldelta Programma

In het IJsseldelta Programma werken het Rijk, de provincies Overijssel en Flevoland, de gemeenten Kampen en Dronten en de waterschappen Zuiderzeeland en Waterschap Drents Overijsselse Delta samen aan de verbetering van de waterveiligheid in de regio.

Meer informatie over het IJsseldelta Programma vind je op de projectwebsite: www.ijsseldeltaprogramma.nlVerwijst naar een andere website

Dit willen we bouwen

De weg

De vernieuwde N307 ligt straks iets zuidelijker dan nu en ziet er anders uit. De N306, die van Ketelhaven naar Elburg loopt, komt nu nog uit op de rotonde bij de sluis. Straks wordt deze met een rotonde en een ovonde met op- en afritten aangesloten op de N307. De nieuwe N307 houdt 2×1 rijstroken, maar we reserveren wel ruimte voor een mogelijk toekomstige uitbreiding naar 2×2 rijstroken. Op het wegdeel in Flevoland geldt straks een maximum snelheid van 80 km/uur; op het Overijsselse deel van de weg wordt dat 100 km/uur. De parallelwegen voor langzaam verkeer en de vrijliggende fietspaden worden aan de nieuwe situatie aangepast.

De sluis

In hetzelfde project verwijderen we de Roggebotsluis en -dam. Daardoor verdwijnt ook de brug tussen de beide provincies die nu over het sluiscomplex loopt. Daarom bouwen we een nieuwe, hogere brug over het Drontermeer. Zonder de Roggebotsluis en -dam is er geen waterscheiding tussen het Vossemeer en het Drontermeer. Het water kan straks vrij in beide richtingen stromen door een veel grotere opening onder de nieuwe brug. Hiermee kan het nieuwe watersysteem, dat de waterveiligheid in de IJsseldelta moet verbeteren, pas echt goed gaan werken.

De brug

Om de grotere afstand tussen de beide oevers te overspannen, komt er een nieuwe brug van ca. 100 lang en met een vrije doorvaarthoogte van 7 m. Op deze brug hebben autoverkeer, het landbouw- en bestemmingsverkeer en fietsers een eigen rijbaan. Een beweegbaar deel in de brug kan open, maar dat zal minder vaak nodig zijn, omdat schepen tot 7 meter hoogte er gewoon onderdoor kunnen varen.

Bekijk de projectatlas

In de projectatlas vindt u meer informatie over het nieuwe tracé voor N307 Roggebot - Kampen.