Port of Logistics Overijssel

De Port of Logistics Overijssel (POLO) is een netwerk binnen de logistieke sector in Overijssel. Dit netwerk onderzoekt mogelijkheden, deelt kennis, ervaringen en draagt bij aan initiatieven. U kunt zich bij dit netwerk aansluiten.

Wie zit er in de POLO?

De Port of Logistics Overijssel (POLO) bestaat uit het bedrijfsleven, overheden, onderwijs- en kennisinstellingen en belangenorganisaties.

Wat doet POLO?

POLO onderzoekt waar de mogelijkheden liggen op de volgende terreinen:

  • Ruimte en bereikbaarheid
  • Onderwijs en arbeidsmarkt
  • Vernieuwing en innovatie
  • Profilering en Acquisitie

Samen zetten zij zich bijvoorbeeld in voor:

  • De versterking van de logistieke positie van Overijssel in Nederland en Europa.
  • De profilering van Overijssel als uitstekende logistieke vestigingsplaats.
  • Een optimale bereikbaarheid voor verschillende vervoersmiddelen.
  • Een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.
  • De ontwikkeling en implementatie van innovatieve en duurzame logistieke processen.

Goederenvervoer over water

Een belangrijk punt is meer gebruik maken van goederenvervoer over water. Vervoer over water is duurzamer, zorgt voor minder drukte op de wegen en is daardoor veiliger.

Advies nodig of meedenken of -doen?

Overzicht van onafhankelijke adviseurs voor bedrijven en instellingen met logistieke uitdagingen. Logistiek makelaars per regio:

Contact

Arno Timmerhuis, programmamanager

E-mail: a.timmerhuis@overijssel.nlVerwijst naar een andere website
Telefoon: 06 12 25 95 41

Femke Smit, projectondersteuner

E-mail: f.smit@overijssel.nl
Verwijst naar een andere website
Telefoon: 06 10 76 85 19

Sandrine Reneman, communicatieadviseur

E-mail: s.reneman@overijssel.nlVerwijst naar een andere website
Telefoon: 06 31 10 00 38

Christa Baas, logistiek makelaar

E-mail: c.baas@overijssel.nlVerwijst naar een andere website 
Telefoon: 06 31 10 00 57